Globální dimenze ve výuce

Nová příručka s názvem Globální dimenze ve výuce vznikla v rámci projektu Za změnou je učiteljehož podstatou je začlenění globální dimenze do výuky budoucích pedagogů na českých vysokých školách. Jedná se o jedinečnou příručku především proto, že nejprve zajímavým způsobem shrnuje pojetí globální dimenze ve výuce a dále nabízí konkrétní nástroje, jak globální dimenzi začlenit. Využití je široké, především je však určena vysokoškolským pedagogům, kteří považují průřezová témata za důležitá.

Český překlad britské příručky vznikl v rámci projektu Za změnou je učitel, jehož podstatou je začlenění globální dimenze do výuky budoucích pedagogů na českých vysokých školách.
 

Stáhnout