Globální rozvojové vzdělávání v přípravě budoucích učitelů

Petra Karvánková, Anna Maršíková, Tomáš Matějček, Jana Miléřová, Jana Stará

Publikace Globální rozvojové vzdělávání v přípravě budoucích učitelů vznikla v rámci projektu Za změnou je učitel!, jehož podstatou je začlenění globální dimenze do výuky budoucích pedagogů na českých vysokých školách.

Unikátní publikace shrnuje, co globální rozvojové vzdělávání přináší dětem a mladým lidem, učitelům, škole a společnosti, a také nové trendy v této oblasti. Přibližuje ukotvení globálního rozvojového vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech a jeho prolínání průřezovými tématy. Příručka dále obsahuje popis pěti inovativních kurzů pro budoucí pedagogy, které vznikly v rámci projektu a budoucí učitele připravují na začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky.
 

Stáhnout