Humanitární kongres 2017

Publikováno: 24. 10. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Humanitární kongres 2017
© HUKO

(Praha, 30. 10. 2017) Začátkem listopadu se v Praze konal Humanitární kongres – HUKO 2017. Jeho cílem je zapojit odbornou i laickou veřejnost do debaty na téma: Nové trendy, noví hráči & stará etika. Kongresu se zúčastnili přední odborníci z nevládních a humanitárních organizací, vysokých škol a médií.

Jaké základní etické principy by měly být v konfliktech dodržovány? Proč jsme opakovaně svědky porušování mezinárodního humanitárního práva a jaké to má dopady na civilní obyvatelstvo a humanitární pracovníky? Přichází v případě přírodních katastrof potřebná pomoc včas a účinně? Jak se mění pozice neziskových organizací ve světě? A jakou roli v tom všem hrají média a sociální sítě? Na tyto a řadu dalších otázek bude hledat odpovědi 4. ročník Humanitárního kongresu v Praze.

„Množství lidí zasažených konflikty roste. Brutální ostřelování obytných čtvrtí působí utrpení městských obyvatel a z postižených oblastí prchají milióny uprchlíků. Globální humanitární pomoc je proto komplexnější, rozmanitější a větší, než kdy předtím,“ říká Marek Štys, vedoucí humanitárních programů Člověka v tísni. „Stále větší roli hrají nové dárcovské státy, korporátní sektor a místní nevládní organizace. Rozdělování balíků potravin nahradila přímá finanční pomoc a internet nám pomáhá komunikovat více a víc napřímo s postiženou populací,“ popisuje Marek Štys a dodává, že je současně cítit, jak humanitární hodnoty a etiku nahrazuje pragmatismus a politizace. Všechna tato témata bude reflektovat HUKO 2017.

Pozvání přijal například oceňovaný německý novinář Wolfgang Bauer, jenž píše pro týdeník Die Zeit a zaměřuje se na témata z oblastí světových konfliktů. Humanitárního kongresu se zúčastní rovněž Cees Wittebrood, který je členem Evropské komise v Bruselu, kde se věnuje otázkám integrace a vnějších vztahů. Dále přijede Anne Street z Caritas International, která se po osobních zkušenostech z rozvojových a konfliktem zasažených zemí aktivně věnuje prosazování humanitárních témat v politice. Pozvání přijali také Ed Schenkenberg, zakladatel think-thanku HERE-Geneva, jenž se zaměřuje na rozdíly mezi politikou a humanitární praxí, nebo bývalý ředitel pobočky Lékařů bez hranic ve Velké Británii Marc DuBois.

Těmto zkušeným pracovníkům a výzkumníkům v oblasti humanitární pomoci by měli naslouchat zejména studenti a ti, kteří by se v budoucnosti chtěli humanitární pomoci věnovat. Neboť při zvažování důsledků humanitární akce, před odpovědným rozhodnutím je třeba zmobilizovat zkušenosti z minulosti, znalost principů, věrnost etickým úmyslům, sílu invence a kreativní imaginace,“ říká Květa Princová, vedoucí Oddělení humanitárních studií Cyrilometodějské fakulty UP. „Etické zvažování je právě součástí oné odpovědnosti. A etika je jedním z vůdčích témat tohoto kongresu,“ dodává Květa Princová.

Humanitární kongres 2017 se bude konat 3. a 4. listopadu 2017 v prostorách Univerzity Karlovy v Praze. Pořádají ho neziskové organizace Člověk v tísni a Lékaři bez hranic společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Zapojenými organizacemi jsou dále ADRA, CARE Česká republika, FoRS a Charita Česká republika. Mediálním partnerem je studentský zpravodajský web The Student Times, který přinese rozhovory s vybranými hosty kongresu. Všechny panely budou v angličtině. Zájemci budou moci sledovat celý program na sociálních sítích pod hashtagem #HUKO2017. Více informací najdete na webových stránkách www.humanitariancongress.com

Pátek 3. 11. 2017

16:30 – 19:00 úvodní panel, Univerzita Karlova, Opletalova 26, 110 00 Praha 1

Sobota 4. 11. 2017

9:30 – 16:00 hlavní program, Univerzita Karlova, areál Jinonice, U Kříže 8, Praha 5

Vstup: 100,- Kč po předchozí registraci nebo na místě.

Kontakt: info@humanitarnikongres.cz

Autor: Člověk v tísni

Související články