„Hvězda“ pomáhá dětem zvýšit si sebevědomí nebo dosáhnout úspěchu ve škole⭐

Publikováno: 26. 2. 2021 Doba čtení: 3 minuty
„Hvězda“ pomáhá dětem zvýšit si sebevědomí nebo dosáhnout úspěchu ve škole⭐
© PIN

V rámci vzdělávacích programů se snažíme dětem pomáhat nejen s úkoly a přípravou do školy, ale i v dalších oblastech, které jsou klíčové pro jejich budoucí rozvoj. Používáme k tomu speciální britskou metodu.

Sebevědomí, vztahy, odhodlání, vůle, pomoc druhým – věci, o kterých může být těžké si s dětmi povídat, natož pak strukturovat takové velké cíle do menších, konkrétních a dosažitelných kroků. Rozhodli jsme se proto vyzkoušet v naší práci osvědčenou metodu z Velké Británie, tzv. Outcomes Stars (Hvězdy výstupů). Jde o intuitivní nástroj na spolupráci s klienty s přehlednou grafikou, který nám pomáhá lépe mapovat potřeby dětí a plánovat další postup spolupráce. Metoda vychází z dlouholetých dopadových výzkumů v oblasti sociální práce a z několikaletého ladění přímo v terénu se spolupracujícími organizacemi.

Díky našemu projektu Dítě a rodina – pilot programu, reg.číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011263,který je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost, můžeme nyní tento mapovací nástroj vyzkoušet i v naší práci. V roce 2020 jsme přeložili podklady do češtiny a začali je zkoušet v terénu. Už po pár konzultacích můžeme říct, že plusy rozhodně převažují nad mínusy.

Podpořte nás prosím
Chci vstoupit do Klubu přátel

Tím největším přínosem je určitě to, že předem připravené a dobře promyšlené otázky nám umožňují přirozeněji otevírat a strukturovat v rozhovoru s dětmi složitá témata. Na první pohled to může znít podivně a neintuitivně. Někteří pracovníci se na začátku obávali přesného opaku – že hovory nad tištěným papírem budou příliš formální a nepřirozené. Ukazuje se ale, že nemusíme na místě tolik improvizovat s vymýšlením otázek a získáváme tím více pozornosti a energie k naslouchání, vnímání odpovědí a pozorování reakcí dítěte. Zároveň nám metoda pomáhá sejmout stigma z některých citlivých témat, kterým se můžeme i nechtěně a nevědomě v rozhovorech vyhýbat.

Ukazuje se ale, že nemusíme na místě tolik improvizovat s vymýšlením otázek a získáváme tím více pozornosti a energie k naslouchání, vnímání odpovědí a pozorování reakcí dítěte.

Většinu dětí vyplňování Hvězdy a povídání o ní baví, přemýšlejí nad tím. Vymýšlení návazných akčních kroků už je o trochu menší zábava, tady musí vedení částečně přebrat pracovník. Konečné slovo je vždy na dítěti, jde o metodu kolaborativní. Pracovník např. udělá seznam nápadů - úkolů a aktivit, které by se daly dělat. Dítě si pak vybere tu činnost nebo úkol, který se mu zdá nejlepší a nejbližší. Někdy, když pracovníci začnou postup nahlas vymýšlet, inspirují se děti jen tímto procesem a přijdou s vlastními nápady.

Samozřejmě to není úplně pro každého, několik studentů spolupráci nad Hvězdou rovnou odmítlo. Pro některé menší děti nebo děti, které mají problém s porozuměním textu, to není ideální způsob komunikace. Ale i tady se chystáme zkoušet další nápady – třeba si o tématech povídat v menších skupinkách, zahrát si scénku a podobně. 

Autor: Michaela Kučerová

Související články