I cesta může být cíl

Publikováno: 8. 9. 2016 Doba čtení: 2 minuty
I cesta může být cíl
© Lukáš Vejnar

Systém sociální podpory je mnohdy tak nepřehledný, až se v něm obyčejný občan může nadobro ztratit. Většinu lidí od podávání žádostí o sociální dávky odradí už jen vyplňování formulářů, které k žádostem o samotné dávky musí také přikládat: prohlášení o příjmech, prohlášení o majetku, souhlas s předáváním informací, hlášení změn atd. Ne každý je ale zběhlý ve vyplňování množství kolonek. 

Jednou ze služeb, které klientům v terénu nabízíme, je pomoc s vyřizováním písemností, doprovod na úřady a asistence při jednání s institucemi. „Vyřizování písemností představuje pomoc při vyplňování žádostí o dávky, kdy radíme, jaké údaje mají klienti do kolonek napsat, jak zdůvodnit svou žádost o dávky, případně jak nejvýstižněji popsat svoji nelehkou situaci,“ vysvětluje jeden z terénních pracovníků liberecké pobočky Člověka v tísni Vladimír Medek.

Při vyřizování písemností se ale terénní pracovníci neomezují jen na formuláře z úřadu práce. Někdy pomáhají klientům sepsat návrhy na rozvod manželství, návrhy na výživné nebo insolvenční návrhy, někdy třeba také výzvy či stížnosti.

„Už rok chci po majiteli bytu, aby mi spravil nefunkční karmu. Stále jen slibuje, že mi ji přiveze, ale ještě pro to nic neudělal. Vodu na mytí musím ohřívat na kamnech, a co začaly děti chodit do školy, nemohou se ani osprchovat, když přijdou z odpoledního tělocviku,“ stěžuje si na laxní chování majitele bytu jedna z klientek, která si nepřála uvádět své jméno. Terénní pracovník jí pomohl naformulovat písemnou výzvu k odstranění vad, kterou pak klientka poslala majiteli doporučeně. „Už byl za mnou osobně a přede mnou se domlouval se řemeslníky, kdy mi přijdou karmu nainstalovat. Kdybych mu to nedala písemně, asi by ho podmínky, ve kterých žijeme, dál nezajímaly,“ konstatuje klientka.

Někdy je také pro klienty těžké překonat ostych při jednání s institucemi. Sice se zeptají, co je zajímá a co by potřebovali vědět, ale informacím od úředníka nerozumí. Proto nabízíme asistenci klientům i při jednání na úřadech, abychom jim mohli případné nejasnosti dovysvětlit. Klienti se tak učí, jak mají jednat na úřadech.

„Mám klientku, která hledala bydlení a slyšela o možnosti zažádat o městský byt. Nevěděla ale, jak má postupovat. Snažil jsem se jí provázet celým procesem napoprvé, od vyhledávání prohlídek na elektronické úřední desce na internetu přes osobní prohlídky až po podání žádosti na magistrátu,“ říká terénní pracovník Vladimír Medek. Klientku v procesu motivovaly dílčí, byť jen malé úspěchy. „Chválil jsem ji, když si pak sama našla termíny prohlídek, vyřídila si všechna potvrzení a odevzdala žádosti ještě před termínem uzávěrky. Nevadí, že o byty žádali zájemci, kteří měli víc dětí a byli v ještě tíživější situaci, protože klientka zatím měla kde bydlet. Důležité je, že sama se posunula vpřed a v budoucnu si bude umět poradit,“ dodává terénní pracovník. 

Autor: Lukáš Průcha

Související články