Inspiration Sachsen: Čerpáme zkušenosti odjinud

Publikováno: 23. 1. 2013 Doba čtení: 2 minuty
© Foto:

V Klubu pro děti, mládež a mladé dospělé v Jáchymově sídlí v objektu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Mincovní ulici č. p. 681. Jeho zřizovatelem je sokolovská pobočka Člověk v tísni, o. p. s. a od minulého roku zde probíhá mezinárodní projekt „Inspiration Sachsen“. Tento projekt je součástí Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Zaměřuje se především na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání. Soustředí se i na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, na zvyšování kvality správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

V rámci projektu jsou zařazeny správní celky Karlovarský kraj, Ústecký kraj a německé Sasko. Společně v něm spolupracují pracovníci Člověka v tísni z jáchymovské, chomutovské, bílinské a ústecké pobočky se zaměstnanci partnerské organizace Alternative Jugend Zentre Chemnitz, e. V. a Alte Brauerei, Soziokulturelles Zentrum. Cílem partnerství je zajistit vytvoření účinného systému práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými s ohledem na jejich začleňování na legální trh práce s využitím saských zkušeností. Němečtí partneři rovněž zajišťují účast zástupců místních samospráv a příslušných institucí. Pro účely projektu byla vypracována komparativní analýza k práci s mládeží v Sasku, Ústeckém a Karlovarském kraji, na jejímž základě budou během společných česko-německých konferencí, workshopů exkurzí a doprovodných aktivit formulována účinná řešení pro práci s cílovými skupinami ve specifickém prostředí české části Krušnohoří. Některá navržená opatření budou pilotně zavedena v praxi. Předpokládaná účast v této první fázi je nejméně tři sta mladých osob.

Charakteristikou hlavních cílů projektu je vytvořit místní partnerství v příhraničních regionech Ústeckého a Karlovarského kraje a propojit jej s nově vytvořenou česko-německou tematickou sítí za účelem přenosu inovativních nástrojů při práci s dětmi, mládeží a mladými dospělými ve věku 15 až 26 let. Dále by se na základě srovnávací analýzy a při společných česko-německých aktivitách měla vyhotovit účinná metodika pro práci s ohroženou mládeží. Také by se nová metodická opatření, která budou testována s prvními mladými osobami, měla zavést do místních samospráv a do politické praxe v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Důvodem potřebnosti tohoto projektu je fakt, že Ústecký kraj a některé lokality v Karlovarském kraji patří k místům s vysokým výskytem negativních jevů, jakými jsou vysoká míra kriminality, nízká vzdělanostní úroveň obyvatel či vysoká míra nezaměstnanosti. V obou zmíněných krajích není v praxi prováděna žádná metodika, která by účinně předcházela vzniku rizikových jevů u mládeže žijících v ghettech a panelových zástavbách. Oproti tomu na saské straně funguje zavedený systém práce s mládeží, který nabízí řadu smysluplných nástrojů, jež nesporně snižují kriminalitu mladistvých, míru zneužívání drog, předčasné ukončování školní docházky a přispívají k úspěšnému vstupu mladých lidí na legální trh práce. Některé z metodických nástrojů používaných v Sasku lze zcela jistě přenést i do prostředí českých měst, protože zmíněné dva příhraniční kraje patří s tím německým v národním kontextu k zaostalým, ale regenerujícím oblastem.

 

 

 

Autor: Lukáš Svoboda, mediální pracovník sokolovské pobočky ČvT