Interkulturní vzdělávání II.

Buryánek, J. (ed.)

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vydal dvě rozsáhlé publikace věnované interkulturnímu vzdělávání - publikaci Interkulturní vzdělávání – příručka nejen pro středoškolské pedagogy (2002) a publikaci Interkulturní vzdělávání II (2005), která je doplňkem prvního materiálu. Obě publikace jsou dostupné již jen v elektronické verzi.
Interkulturní vzdělávání II má být praktickou pomůckou pro realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova na středních školách. První, didakticky zaměřená část obsahuje metodické postřehy k IKV. Druhá část se věnuje tématům, která nebyla pojednána v prvním dílu publikace (gender, subkultury, česko-německé vztahy, pravicový extremismus). Každá kapitola je opět doplněna celou řadou metodických listů, námětů k aktivitám, hrám a diskusím.

Stáhnout