Jak se dá lehce zadlužit...

Publikováno: 12. 5. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Jak se dá lehce zadlužit...
©

Přišla za mnou mladá matka ve věku 28 let s jedním nezletilým dítětem, o které se sama stará, s tím, že má problémy se splácením nájmu. Důvodem nebylo ani zdaleka to, že neplatila nájemné, ale spíše fakt, že jí před dvěma roky zemřela babička, se kterou společně bydlela a na jejíž jméno bylo uzavřená nájemní smlouva od bytu. Klientka je navíc jedináček, takže zařizování pohřbů bylo další velké břemeno na jejích zádech. Aby mohla babičku pohřbít, musela se zadlužit a tyto dluhy se táhnou již dva roky.

Do dnešního dne není nájemní smlouva přepsaná na klientku, protože její babička měla také dluh na nájmu v celkové výši 12 000Kč. Mladá matka si sama aktivně zřídila zvláštního příjemce dávky a nechala si zasílat na účet pronajímatele nájemné a k tomu ještě 500 Kč na dluh na nájmu. Domovní správě, která má na starosti byty města, ale ani tohle nestačilo a trvalo na vystěhování klientky, která samozřejmě nemá kam jít, a hlavně se bojí, že by mohlo dojít k odebrání jejího 6letého syna.

Poté, co za mnou klientka přišla, dohodli jsme se, že spolu zajdeme na domovní správu. Tam jsme dopodrobna vysvětlili situace paní i s příčinami, které ji do situace dostaly. Na schůzce jsme se domluvili, že klientka bude kromě již zmíněných splátek na dluh nosit na pokladnu ještě 1000 Kč, aby se vše uhradilo, co nejdříve. Jakmile bude dluh zcela uhrazen, bude snad nájemní smlouva převedená na klientku, která má ze zákona právo na přechod nájmu. Paní je šťastná, že může v bytě i nadále bydlet a nemít tak strach o ztrátu syna.

 

Autor: Viliam Hangurbadžo, terénní pracovník