Jak učit o nacionalismu, náboženství či terorismu

Publikováno: 31. 1. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Jak učit o nacionalismu, náboženství či terorismu
© Foto: světpodledemokracie.cz

Nabízíme další běh vzdělávacího kurzu Svět podle demokracie, který je určen pro učitele středních a základních škol a pedagogy volného času. Kurz přibližuje vybraná společenská témata a pomáhá hledat cesty, jak s nimi pracovat ve výuce. Kurz je akreditován u MŠMT a učitelům z Plzeňského kraje jej nabízíme zdarma. „Hlavní část kurzu probíhá formou e-learningu. Tu jsme zvolili s ohledem na časové možnosti učitelů. Hlavně učitelé z odlehlejších částí kraje nemají na dojíždění na vzdělávací akce čas,“ vysvětluje Michala Baslová, zástupkyně ředitele regionální pobočky.

Smyslem kurzu je podpořit učitele a školy při zahrnování palčivých společenských témat do výuky a zabývá se tak například tématy: nacionalismus, multikulturalismus a přístup k menšinám, média, náboženství, rozvojová pomoc, terorismus, evropská integrace, občanská společnost, feminismus a další. Metodickým východiskem je přístup kritického myšlení. Dohromady je připraveno patnáct tematických lekcí, které jsou zpracovány interaktivní formou. „Účastníci se mohou těšit na zajímavé texty, videa, audio-nahrávky, rozhovory, fotografie, otázky do diskuse a v neposlední řadě konkrétní doporučení pro výuku na školách, slovník vybraných pojmů či doporučenou literaturu nebo zdroje,“ přibližuje obsah kurzu Michla Baslová.

Ta doplňuje, že bude kurz doplněn dvěma prezenčními setkáními, kde učitelé mohou získat další inspiraci pro výuku. Kurz bude realizován v období duben – červen 2017. Celý kurz odstartuje prezenční seminář, který se uskuteční dne 12. 4. od 15.00 hod. (do cca 18.00 hod.) v Plzni, v budově Církevního gymnázia Plzeň. Během semináře bude představen e-learning po technické stránce (jak se pohybovat v prostředí, přihlašovací údaje apod.) a je připravena přednáška o světě internetu a internetové nenávisti:

Nenávist 2.0 – proč hejtujeme, co to o nás vypovídá a co se s tím dá dělat

Svět internetu a sociálních sítí se stal definitivně součástí našich životů a identit. Technologičtí optimisté nadšení z demokratizačního potenciálu stále více zasíťované společnosti, která konečně dostala do rukou účinný nástroj pro páchání dobra, se probudili do reality hoaxů a lživých zpráv akcelerovaných neprůhlednými automatizovanými algoritmy, neskrývané mobilizace k nenávistným činům a varovné polarizace společnosti. Nedávno zavedené pojmy jako je hatespeech už nedokáží účinně zachytit komplexnost motivací, spouštěčů, mechanismů šíření, dopadů a rizik. Vše je ještě čerstvé, mnoho nevíme, ale i přesto se už rýsují dostatečné poznatky, které naznačují, jakým směrem se ubírat, pokud chceme s fenoménem nenávistných projevů účinně bojovat či jim předcházet a neskončit přitom ve slepé uličce rezignace či tvrdé represe.
 
Seminář povede Jaroslav Valůch, který se dlouhodobě věnuje oblasti využívání moderních komunikačních prostředků pro komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, posilování mediální gramotnosti a prevence násilí z nenávisti. Spolupracoval s řadou iniciativ i institucí v regionech střední i východní Evropy, Kavkazu, jihovýchodní Asie, Blízkého východu a severní Afriky. Působil jako humanitární pracovník v Barmě a na Haiti. Vedl projekt mediálního vzdělávání v organizaci Člověk v tísni, byl vedoucím Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti (HateFree Culture) v Agentuře pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. V současné době vede v organizaci Transitions projekt Press Start zaměřený na crowdfundingovou podporu novinářů v zemích s omezenou svobodou médií a působí jako výzkumník v organizaci Budapešťské centrum pro prevenci genocid.


Více o kurzu, včetně ukázkové lekce a přihlášky – www.svetpodledemokracie.cz

Přihláška ZDE

Autor: ČvT,

Související články