Jeden rok dluhového poradenství v Berouně

Publikováno: 15. 5. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Jeden rok dluhového poradenství v Berouně
© ...

Od dubna 2017 začala organizace Člověk v tísni poskytovat službu dluhového poradenství i ve městě Beroun. Za tu dobu se na nás obrátilo mnoho lidí. Často jsou to i osoby z přilehlých obcí Berounska, kde služba dluhového poradenství absentuje. Problém je, že takovéto poradenství poskytuje jen minimum subjektů kvůli relativně vysoké náročnosti.

Když jsem před lety začínala pracovat jako terénní pracovnice u jedné z neziskových organizací, setkávala jsem se stále častěji s předluženými osobami. Tenkrát jsme ještě neměli nástroje, jak těmto lidem pomoci a jak s tématem samotným nakládat. Tušila jsem, že dluhové poradenství se stane nezbytnou součástí většiny sociálních služeb. Neb předlužení se už tenkrát týkalo širokého okruhu osob, od jednotlivců, mladých lidí, rodin až po seniory. Až v organizaci Člověk v tísni jsem tématu blíže porozuměla a mohla začít lidem pomáhat orientovat se v situaci, u některých z nich snížit jejich dluhovou zátěž a zabývat se oprávněností pohledávek.

Vzhledem k tomu, že exekuce se v České republice dle statistik (rok 2017) týká 830 tisíc lidí a v Berouně samotném je exekuce vedena proti 15% obyvatelů starších 15ti let s celkovým počtem nařízených exekucí 11 268, je stále naplněná kapacita služby. Vzhledem k našim finančním prostředkům, můžeme službu dluhového poradenství poskytovat v Berouně jen dva dny v týdnu, potřebnost je však vyšší. Taktéž je naší ambicí vyjet se službou do menších obcí a poskytnout službu i osobám, pro které je služba, mající sídlo v Berouně, nedostupná.

Většina mých klientů v Berouně, jsou pracující osoby. I přesto, že jim je díky exekuci pravidelně sráženo ze mzdy a ze zbytku nezabavitelné částky se snaží uživit sebe, svou rodinu a uhradit v současné době předražené bydlení, nejsou schopni v nejbližší době uspokojit věřitele a dlužnou částku doplatit. To především díky tomu, že půjčená částka se několikanásobně zvýšila, protože před lety podepsali nevýhodnou smlouvu, kde věřitel generoval zisk z nepřiměřených odměn, sankcí a například zajišťoval smlouvu rozhodčí doložkou. Což byl nástroj, který využívali především neféroví věřitelé a judikatura Ústavního soudu rozhodčí nálezy několikrát označila jako nezákonný exekuční titul.

Kromě snížení počtu nezákonných exekucí a snížení dluhové zátěže prostřednictvím pomoci se vstupem do insolvenčního řízení, si v rámci dluhového poradenství v Berouně klademe i za cíl posílit kompetence klienta, které budou na základě individuálního přístupu identifikovány jako slabé stránky, tak, aby klienti lépe dokázali v budoucnu rizikovým situacím předcházet.

Autor: Helena Šebková, Dluhová poradkyně

Související články