Jedna ze tří žen na světě je vystavena týrání. Často je ale skryto za zavřenými dveřmi

Publikováno: 25. 11. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Jedna ze tří žen na světě je vystavena týrání. Často je ale skryto za zavřenými dveřmi
© Shrestha Sajana

Každý rok je 25. listopad dnem, kdy si lidé po celém světě připomínají hrůznost a nepřijatelnost násilí na ženách a zároveň hledají nástroje, jak mu předcházet. Podle statistik zažije během svého života přímé násilí jedna ze tří žen. Dnes se zaměříme na Nepál, kde je násilí založené na genderu jednou z nejčastějších příčin násilných úmrtí, hned po politice a organizovaném zločinu.

„V mojí komunitě je velkým problémem domácí násilí, například když manželé bijí a psychicky týrají své ženy,“ vysvětluje Nanu, mladá dívka z malé vesničky uprostřed Nepálu. Ve svých čtrnácti letech se rozhodla, že chce věci změnit, a přemýšlela, jak takové změny dosáhnout. „Nejprve jsem sesbírala data, která se týkají domácího násilí v mé komunitě. Poté jsem sezvala k jednomu stolu ženy i muže z každé domácnosti, kterým jsem představila místní zákony, týkající se domácího násilí a vysvětlila jim jeho důsledky. Také jsem založila speciální platformu, jejímž úkolem je informovat o případech domácího násilí a zajišťovat obětem bezplatnou právní pomoc,“ dodává.

Domácí násilí je jednou z vůbec nejčastějších forem násilí na ženách a dívkách. Zhruba 30 % zadaných žen na světě se někdy stalo obětí násilí ze strany svého partnera. Bohužel je domácí násilí často skryté za zavřenými dveřmi. Školní preventivní programy se snaží šířit povědomí o násilí, kterého se dopouští blízcí oběti, jsou jedním ze strategických nástrojů pro snížení počtu případů týrání.

Člověk v tísni ve spolupráci s Hamro Palo, CARE a UK Aid podporují v Nepálu mladé ženy v jejich snaze zastavit domácí násilí, ať už skryté nebo veřejné. Společně spustili vzdělávací projekt Her Turn, který se zaměřuje osvětu a posílení postavení žen ve společnosti, zacílený zejména na dívky 12-16 let staré. Workshopy mají osvětový charakter a věnují se mnoha tématům – od zdraví po bezpečnost, domácí násilí, menstruaci, sexuální zneužívání, obchodování s lidmi a dětské svatby. Další fáze workshopů se zaměřují na posilování sebevědomí dívek a jejich vůdčí schopnosti – jinak řečeno, dívky získají možnost dát najevo svůj názor a zajistit, že bude slyšet. Dívky poté realizují svůj komunitní projekt a uspořádají událost, na které prezentují nově nabyté dovednosti před rodiči, učiteli a dalšími členy komunity.

Absolventky Her Turn programu se domnívají, že do preventivních aktivit je třeba více zapojit i chlapce na čemž se shodují s vědeckými studiemi. Na jejich popud začaly být organizovány podobné workshopy pro chlapce ve stejné věkové kategorii, kde se učí mimo jiné kriticky přemýšlet o jejich vztazích s dívkami.

Sujata je ve svých 14 letech „šampionkou“ programu Her Turn. Nyní přemýšlí, jak změnit život komunity k lepšímu. „Kdybych měla tu moc, chtěla bych vybudovat ženskou policejní stanici,“ zasní se. „S pomocí ženské policie bych mohla dál šířit ve společnosti povědomí ohledně zákonů, týkajících se sexuálního zneužívání a pořádat tréninky pro policistky. Také bych postavila nějaký bezpečný domov pro oběti zneužívání a postižené lidi,“ říká.

Nanu a Sujata jsou pouze dvě z mnoha mladých a odvážných dívek v Nepálu, které vidí problém násilí založeného na genderu jako zásadní a snaží se věci měnit k lepšímu. Dnes stojíme při nich a vyzýváme k vymýcení násilí na ženách v Nepálu a po celém světě.

Autor: Člověk v tísni

Související články