Jedna ze tří žen na světě je vystavena týrání. Často je ale skryto za zavřenými dveřmi

Jedna ze tří žen na světě je vystavena týrání. Často je ale skryto za zavřenými dveřmi

25. 11. 2017

Každý rok je 25. listopad dnem, kdy si lidé po celém světě připomínají hrůznost a nepřijatelnost násilí na ženách a zároveň hledají nástroje, jak mu předcházet. Podle statistik zažije během svého života přímé násilí jedna ze tří žen. Dnes se zaměříme na Nepál, kde je násilí založené na genderu jednou z nejčastějších příčin násilných úmrtí, hned po politice a organizovaném zločinu.

„V mojí komunitě je velkým problémem domácí násilí, například když manželé bijí a psychicky týrají své ženy,“ vysvětluje Nanu, mladá dívka z malé vesničky uprostřed Nepálu. Ve svých čtrnácti letech se rozhodla, že chce věci změnit, a přemýšlela, jak takové změny dosáhnout. „Nejprve jsem sesbírala data, která se týkají domácího násilí v mé komunitě. Poté jsem sezvala k jednomu stolu ženy i muže z každé domácnosti, kterým jsem představila místní zákony, týkající se domácího násilí a vysvětlila jim jeho důsledky. Také jsem založila speciální platformu, jejímž úkolem je informovat o případech domácího násilí a zajišťovat obětem bezplatnou právní pomoc,“ dodává.

Domácí násilí je jednou z vůbec nejčastějších forem násilí na ženách a dívkách. Zhruba 30 % zadaných žen na světě se někdy stalo obětí násilí ze strany svého partnera. Bohužel je domácí násilí často skryté za zavřenými dveřmi. Školní preventivní programy se snaží šířit povědomí o násilí, kterého se dopouští blízcí oběti, jsou jedním ze strategických nástrojů pro snížení počtu případů týrání.

Člověk v tísni ve spolupráci s Hamro Palo, CARE a UK Aid podporují v Nepálu mladé ženy v jejich snaze zastavit domácí násilí, ať už skryté nebo veřejné. Společně spustili vzdělávací projekt Her Turn, který se zaměřuje osvětu a posílení postavení žen ve společnosti, zacílený zejména na dívky 12-16 let staré. Workshopy mají osvětový charakter a věnují se mnoha tématům – od zdraví po bezpečnost, domácí násilí, menstruaci, sexuální zneužívání, obchodování s lidmi a dětské svatby. Další fáze workshopů se zaměřují na posilování sebevědomí dívek a jejich vůdčí schopnosti – jinak řečeno, dívky získají možnost dát najevo svůj názor a zajistit, že bude slyšet. Dívky poté realizují svůj komunitní projekt a uspořádají událost, na které prezentují nově nabyté dovednosti před rodiči, učiteli a dalšími členy komunity.

Absolventky Her Turn programu se domnívají, že do preventivních aktivit je třeba více zapojit i chlapce na čemž se shodují s vědeckými studiemi. Na jejich popud začaly být organizovány podobné workshopy pro chlapce ve stejné věkové kategorii, kde se učí mimo jiné kriticky přemýšlet o jejich vztazích s dívkami.

Sujata je ve svých 14 letech „šampionkou“ programu Her Turn. Nyní přemýšlí, jak změnit život komunity k lepšímu. „Kdybych měla tu moc, chtěla bych vybudovat ženskou policejní stanici,“ zasní se. „S pomocí ženské policie bych mohla dál šířit ve společnosti povědomí ohledně zákonů, týkajících se sexuálního zneužívání a pořádat tréninky pro policistky. Také bych postavila nějaký bezpečný domov pro oběti zneužívání a postižené lidi,“ říká.

Nanu a Sujata jsou pouze dvě z mnoha mladých a odvážných dívek v Nepálu, které vidí problém násilí založeného na genderu jako zásadní a snaží se věci měnit k lepšímu. Dnes stojíme při nich a vyzýváme k vymýcení násilí na ženách v Nepálu a po celém světě.

Autor: Člověk v tísni