Naše K.O.Z.A.

Publikováno: 13. 10. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Naše K.O.Z.A.
© www.flickr.com

Jeden z dalších nových projektů v kterém je naše pobočka zapojena od října letošního roku je projekt K.O.Z.A. Název projektu nese počáteční písmena čtyř slov, která jsou stěžejní pro účely projektu - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace.

Klíčovými aktivitami tohoto projektu je provoz předškolních klubů, dále pak prevence školní neúspěšnosti (čímž je myšleno doučování a kariérní poradenství), vzdělávání pedagogů a poslední aktivitou je vytvoření komunikační platformy, které se budou pravidelně účastnit pedagogové ze zapojených škol, pracovníci neziskových organizací, úředníci ze školských a sociálních odborů či samospráv. Na naší pobočce se ale projekt věnuje jen předškolnímu vzdělávání, vše ostatní realizujeme v rámci projektu města: Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem.

Hlavním cílem "Kozy" je vyrovnání přístupu ke vzdělávání dětí, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení. To se bude dít prostřednictvím přímé práce s dětmi a podporou konkrétních schopností a dovedností pedagogů, kteří tyto děti vzdělávají a to jak v mateřských, tak i základních školách.

Doba realizace projektu je 36 měsíců, zapojeno je 10 předškolních klubů ČvT a několik mateřských a základních škol po celé republice a v neposlední řadě plzeňská nezisková organizace Tady a Teď.

Co se týče ústecké pobočky, zapojeny jsou předškolní kluby Stonožka v Mojžíři  a Stromeček v Předlicích. V projektu je také MŠ u Plavecké haly, s jejíž kooperací budou probíhat v prostorách školky tzv. adaptační dny (pravidelné společné setkávání dětí z předškolních klubů a dětí z MŠ, zapojení do aktivit MŠ a ukázat tak dětem i rodičům z našich klubů, jak to v běžné školce vypadá).

Autor: Michaela Píšová, koordinátorka vzdělávacích aktivit