Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

© Foto: Lukáš Hanusek

V Ústí nad Labem působíme od roku 1999, kdy jsme se jako první nezisková organizace ve městě začali systematicky zabývat problematikou sociálně vyloučených lokalit. Nejdříve prostřednictvím terénní sociální práce a volnočasových aktivit v Matiční ulici a následně i v ostatních městských čtvrtích. V současné době působíme v Předlicích, Krásném Březně, Mojžíři, v centru města a v okolních obcích.

Podpora dospělých

Sociální práce je naší páteřní službou, kanceláře sociálních pracovníků jsou tak prakticky ve všech relevantních lokalitách. Nejčastější problémy, se kterými se lidé na pracovníky ústeckého pracoviště obracejí, se týkají především bydlení (pomoc při hledání bytů, práva a povinnosti nájemníků a majitelů apod.), doprovody na potřebné úřady (lidé se neorientují v systému dávek, potřebují pomoc při sepisování žádostí atd.), dluhů (pomoc při sestavování splátkových kalendářů, rodinných rozpočtů, komunikace s věřitelem apod.), zaměstnání (pomoc s hledáním zaměstnání, zvyšování kvalifikace apod).

Poskytujeme také pomoc ukrajinským uprchlíkům, která spočívá v sociální práci a poradenství, v humanitární pomoci včetně potravinové pomoci, podporujeme vzdělávání, zejména dětí a mládeže, pomáháme s ubytováním. Přímá pomoc spočívá při jednání na úřadech v zajištění tlumočení, pomáháme s orientací v systému při hledání práce. Pomáháme při zajištění bydlení, umístění dětí do mateřských a základních škol, při zajištění zdravotní péče a v doprovodech klientů k lékařům, a to pediatrům, praktickým lékařům a odborným lékařům. Pro ukrajinské dětí předškolního věku provozujeme adaptační skupinu a pro děti a mládež ve věku do 18 let zajišťujeme doučování českého jazyka.

Mezi služby nabízené dospělým lidem v Ústí nad Labem patří:

  • individuální poradenství (Terénní programy),
  • rodinné poradenství (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi),
  • dluhové poradenství (Ústecko, Děčínsko, Roudnicko, Litoměřicko, Lovosicko).

Podpora dětí

Ústeckým dětem poskytujeme naše vzdělávací služby od roku 2006. Ve městě provozujeme dva předškolní kluby (PK Stonožka v Mojžíři a PK Stromeček v Předlicích) a dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež - Nový svět (pro děti ve věku 6 až 19 let v Matiční ulici) a Mixér (pro děti a mladé lidi ve věku 6 až 16 let v Předlicích). Kromě toho nabízíme dětem s problémy ve škole podporu ve formě individuálního a skupinového doučování. Pro mladé lidi je pak určeno poradenství mladistvím (POMA) a program retrostipendií.


Informace o našich aktuálních projektech naleznete ZDE.
Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky