Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem působíme od roku 1999, kdy jsme se jako první nezisková organizace ve městě začali systematicky zabývat problematikou sociálně vyloučených lokalit. Nejdříve prostřednictvím terénní sociální práce a volnočasových aktivit v Matiční ulici a následně i v ostatních městských čtvrtích. V současné době působíme především v Předlicích, Krásném Březně, Mojžíři, Matiční ulici a na Střekově, ale i v okolních obcích.

Podpora dospělých

Sociální práce je naší páteřní službou, kanceláře sociálních pracovníků jsou tak prakticky ve všech relevantních lokalitách. Nejčastější problémy se kterými se lidé na pracovníky ústeckého pracoviště obracejí se týkají především bydlení (pomoc při hledání adekvátních bytů, poradenství při uzavírání smluv apod.), asistence při styku s úřady (lidé se neorientují v systému dávek, potřebují pomoc při sepisování žádostí atd.), dluhů (pomoc při sestavování splátkových kalendářů, insolvenční návrhů, rodinných rozpočtů apod.), zaměstnání (hledání zaměstnání, zvyšování kvalifikace, řešení pracovně-právních sporů atd.).

Mezi služby nabízené dospělým lidem v Ústí nad Labem nabízíme patří:

  • individuální poradenství,
  • rodinné poradenství,
  • dluhové poradenství.

Podpora dětí

Ústeckým dětem poskytujeme naše vzdělávací služby od roku 2006. Ve městě provozujeme dva předškolní kluby (PK Stonožka v Mojžíři a PK Stromeček v Předlicích) a dva nízkoprahové kluby pro děti a mládež - Nový svět (pro děti ve věku 6 až 19 let v Matiční ulici) a MIXér (pro děti a mladé lidi ve věku 6 až 26 let v Předlicích). Kromě toho nabízíme dětem s problémy ve škole podporu ve formě individuálního a skupinového doučování. Pro mladé lidi je pak určeno kariérní poradenství a program retrostipendií.

KANCELÁŘE ČLOVĚKA V TÍSNI: ÚSTÍ NAD LABEM

Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem - centrum

Matiční 182, Ústí nad Labem – Krásné Březno

Hrbovická 60, Ústí nad Labem - Předlice

Jindřicha Plachty 183, Ústí nad Labem - Mojžíř


Celý text Méně textu

Jak pomáháme

Novinky

Jak Klub MIXér mixuje zábavu a sociální práci

Jak Klub MIXér mixuje zábavu a sociální práci

Workshop o dluzích na školách

Workshop o dluzích na školách

Člověk s duší dítěte

Člověk s duší dítěte

Zeptali jsme se nejmenších ..

Zeptali jsme se nejmenších ..

Pomoc na poslední chvíli

Pomoc na poslední chvíli

Když jsou ty prázdniny...

Když jsou ty prázdniny...

Další