Když snaha udržet rodinu narazí na paragrafy

Publikováno: 28. 6. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Když snaha udržet rodinu narazí na paragrafy
© ČvT archiv

Při poskytování našich služeb čas od času narazíme na postup veřejné správy, který lidem v nesnázích komplikuje život a zhoršuje jejich sociální situaci. Těžké situace často potkávají lidi, kteří do ČR přicházejí z ciziny.

Aktuálně řešíme případ rodiny, která je ze Slovenska. Před dvěma lety otec rodiny i se dvěma dospělými dětmi přijel do ČR za prací. Jeho manželka zůstávala na Slovensku se třetím dospělým dítětem - těžce zdravotně postiženou dcerou. Zdravotní stav dcery vyžadující nepřetržitou péči matky byl důvodem přiznání příspěvku na péči na Slovensku.

„Protože manželovo pracovní vytížení neumožňuje, aby se vracel na Slovensko, dojížděly matka s dcerou za zbytkem rodiny,“ vysvětluje naše sociální pracovnice Pavla Havlová. Důležité pro udržení soudržnosti rodiny tak byly cesty matky s dcerou do ČR, kde nakonec matka s dcerou začaly bydlet. I když jsou obě naše země součástí EU, ve které platí právo volného pohybu, stala se cesta do ČR spouštěčem dalších problémů. „Z důvodu vycestování ze SR byl rodině příspěvek na péči odejmut. Slovenský úřad práce navíc požaduje vrácení části vyplacených dávek,“ uvádí Pavla Havlová. Žena tak byla fakticky sankcionována za to, že využívala své základní právo a snažila se udržet rodinu pohromadě.

To, že porušování práva na volný pohyb nezůstalo bez povšimnutí a aktuálně probíhá řízení Evropská komise se Slovenskou republikou kvůli porušování základní smlouvy EU, stávající stav rodiny nezlepšuje. Aktuálně je v těžké sociální situaci. Vrátit zpět na Slovensko se nemůže, neboť nemá zajištěné vhodné bydlení. Manžel a dvě z dětí zde mají práci. Matka nastoupit do práce nemůže kvůli péči a tak musí celá rodina vyžít se značně omezeným příjmem. „V ČR nemá rodina na příspěvek nárok. Dokud slovenské úřady nezmění postoj, zůstane situace rodiny pravděpodobně velmi složitá,“ konstatuje Pavla Havlová. Ta doplňuje, že nejde o ojedinělý případ a část lidí se v podobných případech vrací na Slovensko. Poslední možnost v případu rodiny vidí v žádosti slovenskému ministrovi sociálních věcí, kterou rodině pomohla sepsat.

Autor: ČvT,

Související články