Klub matek je místem setkávání, odpočinku i vzdělávání

Publikováno: 29. 4. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Klub matek je místem setkávání, odpočinku i vzdělávání
©

Kluby matek fungující při pražské pobočce Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni slouží jako místo setkávání pro ženy – matky, které žijí v sociálně tíživých poměrech. 

Tyto kluby matek probíhají vždy jednou týdně dvě hodiny. Na Smíchově se setkáváme každý čtvrtek, v Karlíně potom v pátek odpoledne. Klub je platformou, kde ženy získávají během besed s různými lidi nové informace týkající se oblasti vzdělávání dětí, ale také z dalších témat, jako jsou dluhová problematika, práva podnájemníků, spotřebitelů nebo zaměstnanců a mnohé jiné.

Ženy, které do klubu dochází, jsou většinou Romky. Proto zveme na besedy také významné romské osobnosti, jejichž zkušenost může být matkám blízká i inspirativní, ať už se jedná o učitele, spisovatele, módního návrháře nebo třeba zdravotní sestru. Zveme také pracovníky, úředníky, novináře či aktivisty, kteří se zabývají tématy pro ženy v klubu aktuálními, jako jsou anticiganizmus, ochrana lidských práv či ochrana před diskriminací.  

Přirozeně se nejčastěji zabýváme tématem dětí a jejich vzdělávání. Výchovné poradkyně, učitelky, speciální pedagožky, doktorky, pracovnice OSPODu, psycholožky z pedagogicko-psychologické poradny a další se mohou s matkami podělit o své teoretické vědomosti i praktické informace a postřehy z praxe. Matky se setkání v klubech účastní ze svého zájmu, profesionálové obdobně, tedy často nad rámec svých pracovních povinností. Proto bývají besedy pozitivní, otevřené a efektivní. 

Takovou povahu mají také besedy s terénními sociálními pracovníky, dluhovými poradci, právníky a dalšími lidmi, kteří zaujímají ve společenské struktuře různé pozice jako státní zástupce, sociální pracovnice na odboru hmotné nouze, advokát, zástupkyně ombudsmana aj. Kromě praktických informací je pro matky přínosem z takovýchto setkání také větší vhled do chodu společnosti obecně, i do náplně a možností jednotlivých profesí, s nimiž se v každodenním životě setkávají často ve spěchu a mnohdy i ve stresu.  

Vzdělávací setkání střídáme se setkáními odpočinkovými, kde si mohou ženy mezi sebou v klidu popovídat třeba u rukodělné činnosti. Jindy jdeme za kulturou nebo do přírody. Ženy v klubu se mezi sebou znají už dlouho, anebo se tady s ostatními poznají a spřátelí, a vzájemně se podporují. Mnohé ženy z klubu začaly navštěvovat rekvalifikační kurzy, spolu se učily a spolu je úspěšně absolvovaly. Jejich děti společně úspěšně zvládají přechod z předškolního klubu při klubu matek do cizího prostředí státní školky. 

Kluby matek fungují jako místo, kde ženy setkávají a společně se vzdělávají, sdílí zkušenosti, vzájemně se podporují, pobaví se a odpočinou si od reality všedního dne, která v prostředí sociálního vyloučení nebývá vždy snadná. 

Autor: Máša Bořkovcová, pracovnice klubu matek