Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU

Sociofaktor, s.r.o.

Srovnání probíhalo v Rakousku, Dánsku, Francii a Německu a důraz byl přitom kladen na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z jejich závěrů např. vyplývá, že ve všech vybraných zemích jsou 3 stupně povinného vzdělávání (primární, sekundární nižší a 1 rok sekundárního vyššího stupně). Povinná školní docházka je ve Francii, Dánsku a některých zemích Německa 10 let. V Rakousku a zbylých zemích Německa je 9 let.
 
Dominantní podíl na trhu základních škol mají školy veřejné. Systémy administrace a řízení balancují mezi centrálním systémem a krajským. Obce se starají většinou pouze o budovy. Pro děti se SVP jsou zřizovány ve většině zemích speciální školy. Nejedná se však o diagnózu lehké mentální retardace! Francouzský systém běžných škol absorbuje všechny děti se SVP.

Stáhnout