Komunitní práce = běh na dlouho trať

Publikováno: 24. 6. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Komunitní práce = běh na dlouho trať
©

Komunitní práce se zaměřuje na práci se skupinou, a řeší problémy, které jsou pro všechny členy skupiny společné. Učí obyvatele vyloučených lokalit spojit své síly a proměnit své životní podmínky k lepšímu.

Cílem komunitní práce je zapojit do řešení problémů v dané lokalitě všechny strany, kterých se tyto problémy týkají.

Z jedné strany obyvatele, které je třeba aktivizovat a podporovat a vybavit je potřebnými znalostmi a kompetencemi, jak postupovat a jednat společně.

Z druhé strany je třeba zapojit i sousedy z nejbližšího okolí, místní instituce a organizace a podporovat komunikaci a spolupráci mezi nimi.

Komunitní práce na Prostějovsku probíhá v Dobromilicích a ve Studenci. Já jsem začala pracovat jako komunitní pracovník v obou lokalitách v únoru 2013. Situace ve Studenci je specifická. Oproti roku 2012 je zde však viditelný posun.

V bývalém statku v obci zde žije asi 50 lidí, kteří jsou spolu více či méně spřízněni a dělí se na několik skupinek, které spolu neumí komunikovat. Někteří se pokládají za lepší a tudíž s těmi „horšími“ odmítají komunikovat a na čemkoli participovat.

Nejdříve jsem mapovala potřeby místních a potom aktivizovala, podporovala a snažila se je vybavit potřebnými kompetencemi k tomu, JAK  postupovat a jednat společně.

Nedostatky v komunikaci se vyskytly nejen uvnitř, ale i vně komunity. Uvnitř skupiny vázne komunikace a vně skupiny sousedé vnímají obyvatele statku jako problémové, ale nechtějí hledat společné styčné plochy pro komunikaci. Starostka obce nevidí z této situace východisko, podporu zastupitelstva v tomto případě nemá.

Obyvatelé statku udržují pořádek v okolí svého domu (pravidelně uklízejí, sbírají odpadky), podařilo se zabezpečit velkoobjemový kontejner na komunální odpad a udělat velký úklid. Dalším pozitivem byla oprava omítky části domu a dodělání schodů do 1. poschodí a úprava vnitřních omítek na schodišti do 1. patra. V lokalitě pod vedením ČvT pravidelně probíhají také volnočasové aktivity pro děti v maringotce. Komunitní práce jako taková se nedá časově okleštit, je to živý organismus a je třeba dlouhý časový úsek v řádu několika let k tomu, aby se jednotlivé subjekty v komunitě naučily spolu komunikovat, spolupracovat a společně svépomocně zlepšovat podmínky svého života.

 

Autor: Alena Prusenovská, Terénní sociální pracovnice