Komunitní práce v Prostějově

Publikováno: 2. 3. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Komunitní práce v Prostějově
© Tomáš Kukleta

V rámci komunitní práce zrealizovala prostějovská kancelář v roce 2015 společně s lidmi žijícími ve vyloučených lokalitách Studenec a Dobromilice hned několik aktivit.

 Na počátku roku 2015 se ve Studenci podařilo společně s obyvateli lokality zrealizovat připojení nemovitosti, v níž žije několik rodin, na obecní kanalizaci. Další aktivity se zaměřovaly na zajištění polorozpadlé bývalé hospodářské budovy, která byla naposledy využívána především jako garáž. Tato budova byla nebezpečná pro děti i dospělé, kteří se v její blízkosti pohybovali, jelikož hrozilo její zhroucení. Nepodařilo se však dle plánu tuto budovu bezpečně zajistit. Z tohoto důvodu se po vydání příslušných povolení pracovalo na její demolici a odstranění vzniklého odpadu. Zmiňovaná stavba se však nacházela na hranicích dvou pozemků a bylo proto zapotřebí po jejím odstranění vybudovat plot, který tyto pozemky odděluje.

 Během letních prázdnin si klienti z Dobromilic mohli vyzkoušet své kuchařské dovednosti, vzájemně se setkávat a diskutovat nad různými tématy v průběhu zrealizované akce s názvem „Vaříme s Člověkem“. V obci Dobromilice se uskutečnilo, stejně jako ve Studenci, několik volnočasových aktivit. Ke konci října proběhla akce s názvem Sportovní odpoledne s Člověkem v tísni. V odpoledních hodinách si mohly děti z Dobromilic vyzkoušet svoji vytrvalost, přesnost, mrštnost a užít si tak pěkné podzimní odpoledne ve sportovním duchu. Na závěr dostali všichni účastnící diplom a odměnu za jejich odvahu se do těchto aktivit zapojit.

 V předvánočním čase jsme si společně s maminkami užili rovněž příjemné odpoledne. Kromě soutěží, které zde byly pro děti připravené ve vzájemné spolupráci s organizací Romodrom o.p.s., jsme také shlédli taneční vystoupení dětí MŠ a zazpívali jsme si několik vánočních koled. Nechybělo ani oblíbené tancování na taneční hudbu. Domů jsme odešli s dobrou náladou a naladěním na přicházející vánoční svátky.

 A co se děje teď? I letošní rok jsme započali prací. V současné době se klienti společně s komunitním pracovníkem zaměřují na dokončení prací spojených se zarovnáváním terénu po zbourané hospodářské budově a na samotnou výstavbu plotu. Snad se nám i v letošním roce bude společně s klienty dařit.

Projekt Rozvoj komunitní práce a volnočasových aktivit ve Studenci a Dobromilicích byl spolufinancovám prostřednictvím Olomouckého kraje, dále byl projekt realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pto záležitosti romské menšiny.

 

 

Autor: Tomáš Kukleta, Komunitní pracovník

Související články