Bojujeme s podvýživou v DR Kongo

Publikováno: 20. 12. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Bojujeme s podvýživou v DR Kongo
© Zawadi Izabayo

Přístup k potravinám řeší obyvatelé Demokratické republiky Kongo každý den. Následkem ozbrojených konfliktů žije v podmínkách extrémního nedostatku potravin zhruba 13 milionů lidí, a to včetně 5 milionů dětí. Podle předpokladů Světového potravinového programu (WFP) se bohužel očekává, že míra potravinové nejistoty bude nadále růst.

Proto Člověk v tísni s podporou DRC Humanitarian Fund, který spravuje Úřad OSN pro koordinaci humanitární činnosti v DR Kongo, zahájil četné multisektorální aktivity na šesti místech v oblasti Mulungu. Po dobu více než 12 měsíců poskytne tento program pomoc v oblasti výživy, zdraví a hygieny 15 000 příjemců, tedy odhadem asi 1 080 domácnostem, které budou přímo zapojeny do aktivit zaměřených na snížení potravinové nejistoty.

Jedním z příjemců naší pomoci je Mazambi Ntantine. Když boje začaly zuřit blízko jejího domova v Kigulube, Mazambi spolu s manželem a pěti dětmi opustila svou půdu a pole a hledali bezpečný úkryt. Po nějakém čase se konečně vrátili domů, přišli však o vše. Díky pomoci Člověka v tísni mohla rodina začít znovu.

„Po návratu jsme byli vybráni do projektu Člověka v tísni zaměřeného na potravinovou jistotu. Dostali jsme zemědělské nářadí a osivo a na ukázkovém poli jsme se naučili nové zemědělské metody,” říká 22letá matka. „To nám pomůže vypěstovat dostatek potravin pro našich pět dětí.”

Nejistá situace ve zdravotní zóně Mulungu se promítá i do mnoha případů akutní podvýživy, které řeší místní nemocnice, kterou projekt také podporuje. „Jsem šťastná, že se na těchto aktivitách můžu podílet a věřím, že se situace pro mé děti zlepší," říká Mazambi.

Programový manažer Člověka v tísni Jean-Baptiste Babone tvrdí, že nejlepší způsob, jak změnit ochromující potravinovou nejistotu v oblasti, je zacílit rychlou pomoc na rodiny a komunity. „Nejúspěšnější programy v oblasti výživy v Africe i jinde na světě používají komunitní přístup, protože mobilizují zdroje z komunity, které se využijí ke společnému cíli – zbavit zranitelné skupiny v komunitě hladu a podvýživy,” říká.

Člověk v tísni začal v DR Kongo působit před deseti lety. Dnes do programů zabývajících se léčbou podvýživy zahrnujeme i prevenci a zaměřujeme se na další související problémy v oblasti zdraví, vody a hygieny. Člověk v tísni navíc podporuje zemědělské a další činnosti, které přispívají ke zvýšení kvality a výživové hodnoty potravin. Člověk v tísni cílí svou pomoc na ty nejzranitelnější skupiny obyvatel, především pak na vnitřní uprchlíky prchající před vnitřními konflikty, stejně jako na hostitelské rodiny, které jim pomáhají. 


Autor: Zawadi Izabayo, PIN DR Congo Communication Officer

Související články