Navštivte konferenci o domácím násilí

Navštivte konferenci o domácím násilí "Šance řešit tuto společně"

Publikováno: 15. 10. 2021 Doba čtení: 3 minuty

„Šance řešit tuto společně“ je název konference věnující se tématu domácího násilí, která se koná ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 9.00 do 16.00 hod v kulturním centru Moving Station v Plzni. 

Cílem konference je odborná diskuse nejen o domácím násilí jako takovém, ale zejména o možnostech intenzivnější a efektivnější spolupráce mezi jednotlivými aktéry v Plzeňském kraji, kteří se jím profesně zabývají. Zastavit násilí, pracovat s násilnou osobou a zejména poskytnout oběti potřebnou podporu je možné jen společným úsilím subjektů jako jsou lékaři, školy, policie, soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, poradny, terapeutická centra pro práci s obětí a násilnou osobou a další organizace zabývající se ochranou násilím ohrožených osob či prací s původci násilí.

Domácí násilí je důležité celospolečenské téma a má velké negativní dopady na ty, kteří jsou mu vystaveni. Díky intimnímu prostředí, ve kterém probíhá, je velmi obtížně zjistitelné a často zůstává skryté. O jak silné téma se jedná, ilustruje například společný výzkum agentury Nielsen Admosphere a organizace Liga otevřených mužů. Ten dokládá, že některé z forem násilí v blízkých vztazích se dopouští každý desátý Čech starší 15ti let.

Na konferenci přijali pozvání odborníci z různých sfér, kteří se profesně zabývají prací s násilím. Dorazí zástupci probační a mediační služby, organizací ROSA, Bílý kruh bezpečí, Konsent, Poradny pro ženy a dívky, ale také Policie ČR, sociálního odboru města či advokátů. Účastníci se mohou v dopoledním bloku těšit na představení jednotlivých organizací. Následovat bude panelová diskuse na téma práce s oběťmi domácího násilí, v níž diskutující nastíní možnosti pomoci z hlediska svých pravomocí, kompetencí a dovedností. Společně tak budou hledat, jak se vzájemně co nejlépe doplnit, aby podpora byla komplexní a neopomněla se žádná oblast pomoci od sociální, psychologické, zdravotní, až po tu právní. Konferenci v odpoledních hodinách uzavřou dva bloky praktických workshopů. Ty se budou věnovat zvládání vzteku a práci s agresí ve výchově. Promítat se bude také animovaný film Zuřivec norské organizace ATV, který se používá v mnoha odvětvích práce s násilím.

Workshopy v odpoledních hodinách budou probíhat paralelně. Zápis na konkrétní workshop proběhne současně s prezencí v den konference na místě. Pokud již nyní víte, kterému dáváte přednost, informujte nás o tom spolu s přihlášením na akci. Účast na workshopech je limitována maximálním počtem účastníků (25 - 30 zájemců). 

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 25. října na adresu tereza.kralova@clovekvtisni.cz.

Vstup na akci je podmíněn očkováním proti onemocnění covid-19, platným testem či dokladem o prodělání nemoci dle platného nařízení. Podmínkou je také ochrana dýchacích cest. Vše bude na místě kontrolováno. 

Celá konference se uskuteční pod záštitou Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, ve spolupráci s organizacemi Člověk v tísni, Liga otevřených mužů a Diakonie Západ.


Autor: Tereza Králová

Související články