V Kralupech nad Vltavou je 9 700 exekucí za téměř miliardu korun. Jak se lidé snaží najít cestu k životu bez dluhů?

Publikováno: 23. 3. 2023 Doba čtení: 3 minuty
V Kralupech nad Vltavou je 9 700 exekucí za téměř miliardu korun. Jak se lidé snaží najít cestu k životu bez dluhů?
© Jan Vašek

Dluhové poradenství poskytujeme v Kralupech nad Vltavou již třetím rokem. Služba reaguje na zdejší vysoký počet nařízených exekucí, kterých je v celé obci s rozšířenou působností (ORP) evidováno přes 9700. I přes častou snahu dlužníků o splacení svého dluhu narůstají dlužné částky několikanásobně a nedaří se tento proces zastavit.

V ORP Kralupy nad Vltavou je dle statistik Exekutorské komory České republiky (data k 7.3.2023) přes 1700 dlužníků. Je evidováno přes 9700 exekucí v celkové výši bezmála jedné miliardy korun. Na jednoho dlužníka tak průměrně připadá dluh vysoký skoro 600 000 Kč.

Z necelých 20 000 Kč se Marcelin dluh postupně vyšplhal na více než 700 000 Kč.

Od roku 2020 poskytuje dluhové poradenství v Kralupech nad Vltavou naše dluhová poradkyně Klára Soukupová. V roce 2022 pracovala dlouhodobě se 117 klienty a v rámci jednorázového poradenství byla v kontaktu s dalšími 101 lidmi.

Jedním z jejích dlouhodobých klientů je i paní Marcela, která je již 31 let v invalidním důchodu, ale zároveň stále pracuje. Posledních 8 let je zaměstnaná v sociálním podniku jako pomocná prodavačka.

„Paní Marcela se na mne obrátila v době, kdy probíhala akce Milostivé léto. Největší část jejích dluhů tvořily nedoplatky za nájemné a energie v městském bytě, ve kterém dlouhodobě žila se svojí dcerou. Z necelých 20 000 Kč se dluh postupně vyšplhal na více než 700 000 Kč,“ sděluje Soukupová. 

Dluh ve výši 20 000 Kč + poplatek exekutorovi byl zaplacen a díky Milostivému létu jí bylo odpuštěno přes 700 000 Kč.

V rámci Milostivého léta nastala možnost uhradit pouze původní dlužnou částku a poplatek exekutorovi za zastavení exekuce. Bez penále, úroků a dalších poplatků. Pro ty nejzranitelnější Člověk v tísni organizoval sbírku SOS Milostivé léto. Všechny žádosti byly pečlivě prověřovány a kontrolovány, zda splňují některý ze tří klíčových parametrů pomoci. Zjišťovali jsme, zda je dlužník ve složité sociální situaci a nemá šanci splatit exekuce vlastní silou; jestli finanční dar ukončí buď všechny jeho exekuce, anebo jejich rozhodující část a zda splacení původní jistiny povede ke smazání vysokého příslušenství (úroků a sankcí). 

Marcela nejspíš splatí dluhy do pár let

Paní Marcela splňovala všechna tři kritéria a byla jednou z těch, kteří byli pro podporu ze sbírky vybráni. Její dluh ve výši 20 000 Kč + poplatek exekutorovi jí byl zaplacen a díky Milostivému létu jí bylo odpuštěno přes 700 000 Kč (úroky, sankce).

„Tímto se ale ještě nezbavila všech svých dluhů. Dobrovolnými splátkami a srážkami z příjmů bude ale schopna doplatit své dvě zbývající exekuce během několika let. Původně by se svých dluhů nezbavila do konce života. Teď je pravděpodobné, že bude brzy bezdlužná,“ říká Soukupová.

Stejně jako paní Marcele jsme pomohli i dalším klientům z ORP Kralupy nad Vltavou a okolí, kteří by jinak neměli šanci dluh - často kvůli vysokému příslušenství - splatit. Finančním darem ze sbírky SOS Milostivé léto v celkové hodnotě 360 921,- Kč zde byli podpořeni invalidní důchodci, senioři, samoživitelé nebo rodiny s dětmi s handicapovaným členem.

Služba je od počátku financována Středočeským krajem – jako sociální služba odborné sociální poradenství. V loňském roce se k finanční podpoře přidalo i Město Kralupy nad Vltavou. Letos můžeme naši kralupskou kancelář personálně posílit zejména díky finanční podpoře Evropské unie.

Osobní konzultace dluhového poradenství se odehrávají v prostorách, které nám zdarma, již druhým rokem, poskytuje pan Václav Gabriel. Takto vyjádřené podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni.  

Kontakt:


Autor: Kateřina Volfová

Související články