Kuře v Matiční

Publikováno: 3. 4. 2014 Doba čtení: 4 minuty
Kuře v Matiční
©

Mýlíte se všichni, kteří si teď myslíte, že vás zveme na dobrý oběd. Virtuální „malé kuře“ má tu sílu, že nám pomohlo s vybudováním „velké klubovny“ a sportovní klubovny Garáž. Nadace NROS Pomozte dětem k velké radosti nás všech podpořila  projekt „Hurá do klubu“.

Objekt, ve kterém je služba poskytována, slouží sociální práci s dětmi, mládeží i dospělými již od roku 1999.  Postupem času se práce stále více profesionalizovala, objevovaly se nové potřeby klientů, na které bylo třeba reagovat. V roce 2007 tak vznikla již registrovaná sociální služba Nízkoprahový klub Nový svět. Jedná se o jedinou službu tohoto typu (pro cílovou skupinu dětí od 6 let) poskytovanou v lokalitě.

Naše dlouholetá a soustavná práce směřovala k tomu, aby ne zcela vyhovující prostory původně rodinného domku byly postupně uzpůsobovány účelnému využití tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám dětí malých i teenagerů.

V klubu tráví svůj volný čas denně kolem 30 dětí a dospívajících od 6 do 18 let. V takto širokém věkovém rozpětí mají samozřejmě rozdílné zájmy a potřeby, řeší odlišné problémy. A všichni si zaslouží náš zájem a pozornost. K tomu, aby naše společná práce a snažení měla smysl, je zapotřebí dostatek prostoru. Na stávající rozměrově malou klubovnu 4 x 4m, která slouží všem, je nás zkrátka moc. Malých dětí je v klubu většina a vyžadují hodně pozornosti – někdy bohužel na úkor těch starších, kteří tak zůstanou na ocet a hrozí, že se ocitnou zpět na ulici. Mají – li se děti opravdu samy svobodně rozhodnout, jaké činnosti se chtějí věnovat, je nutné je rozdělit do menších skupinek, aby bylo možné se jim více věnovat a jejich zájem podpořit.

Aktuálně byla tedy s nadšením zprovozněna klubovna v podkroví pro naše „náctileté“. Projekt byl podpořen i proto, že se počítalo s aktivním zapojením omladiny do veškerého dění. S velkým nasazením a vervou se všichni pustili do práce, měli možnost si vyzkoušet různé „řemeslnické“ práce přiměřené jejich věku, možnostem a schopnostem, zapojit se do potřebných oprav. Zažili si novou zkušenost ze společné práce a radosti z jejího konkrétního výsledku, ocenění, pocitu užitečnosti. Vyzkoušeli si, že budou – li sami chtít a snažit se, mohou spoustu věcí dokázat a ovlivnit. A tak se vyklízelo a malovalo a natíralo, pokládalo lino a uklízelo a hurá – už fungujeme a opravdu se nenudíme. Hrajeme fotbal, šipky, mixujeme muziku, hraje kapela, tvoří se náramky a obrázky atd. A hodně spolu mluvíme a nasloucháme si.  Zkrátka vznikl pěkný funkční prostor, který děti vzaly za svůj a cítí se zde dobře. Klubovna ale není jen o zábavě - je současně využívána pro různé výchovně preventivní a vzdělávací aktivity. Již probíhají semináře a workshopy na témata, která děti zajímají, přinášejí jim nové znalosti a dovednosti, odpovědi na otázky. Naši zahraniční dobrovolníci a kamarádi Marie – Claire, Karl a Gustavo nám např. zprostředkovali krásný pomyslný výlet a už víme, jak se žije u nich doma – na Maltě, ve Francii a ve Španělsku.

Čeká nás ještě spousta práce a zdaleka vše není hotovo, stále je co zlepšovat. Ale ta práce je radostná, protože naši skorodospěláci už jsou parťáci se svými názory, nejsou lhostejní a z toho místa jen pro sebe mají opravdu radost a váží si ho. A tak společně domlouváme pravidla a kde by holky chtěly zrcadlo a kluci místo na nástroje atd., zkrátka je třeba, aby klubovna měla „styl“, což je ve slovníku našich mladých aktuálně nejoblíbenější slovo a značka kvality.

 Děti a teenageři veškerý čas tráví ve skupině – ve škole, venku a vzhledem k většinou tristní bytové situaci rodin i doma. Klubovna je tak pro ně i zázemím pro zklidnění, relaxaci. Zde mají možnost být alespoň chvíli sami se sebou – poslouchat hudbu, číst si, napsat dopis nebo text k beatboxu nebo si úplně obyčejně po holčičím či klučičím způsobu popovídat a sdílet to, co právě prožívají. A to rozhodně není málo.  

V současné době tak mají děti k dispozici vlastně celý dům, tj. celkem 5 plně funkčních prostorově rozdílných kluboven – klubovnu v přízemí pro děti od 6 do 12 let, klubovnu v podkroví pro „náctileté“ od 12 do 18 let, klubovnu počítačovou, výtvarnou, finišují práce na sportovní klubovně, plánujeme spoustu dalších aktivit, výlety za poznáním i  kulturou, těšíme se na již 15.mezinárodní dobrovolnický workcamp.  Ale o tom zas někdy příště.

A protože u nás platí pravidlo: Kdo nebyl ve škole, nesmí do klubu – tak šup do školy a pak hurá do klubu!

 

Autor: Jaroslava Nebáznivá, kontaktní pracovnice NZDM