Letní akce - připravujeme

Publikováno: 28. 6. 2010 Doba čtení: 1 minuta
Letní akce - připravujeme
©

Ústecká pobočka společnosti Člověk v tísni a její tradiční partneři v projektech FidoDido a INEX pořádají v době letních prázdnin několik výjezdů pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit a také mezinárodní workcamp.


    Pro mladší děti připravujeme společně s občanským sdružením FidoDido týdenní výjezdy do přírody, kde je pro ně vedle řady her a volnočasových aktivit připravena i spousta výletů a akcí, které se zábavnou formou snaží o prevenci sociálně patologických jevů, kterými jsou tyto děti ohroženy ve zvýšené míře.

    Jejich starší sourozenci a kamarádi se pak zúčastní osmidenního výjezdu na koňský dvorec, kde absolvují „hru na reálný život“ během níž budou chodit do zaměstnání, získávat odměnu ve formě herních peněz, které potom budou moci dle vlastního uvážení rozmařile utrácet nebo spořit. Během hry si účastníci budou moci vyzkoušet různé životní strategie, na cestě k úspěchu jim bude stát řada nástrah z reálného života, které budou moci okusit v bezpečném prostředí.

    V polovině srpna připravujeme ve spolupráci s dobrovolnickou organizací INEX už 11. ročník mezinárodního workcampu. Akce, která proběhne v městské části Předlice se zúčastní 12 zahraničních a českých dobrovolníků. Její hlavní náplní budou tvůrčí aktivity pro místní mládež a zvelebování okolí nově otevřeného Mateřského centra.

Autor: Romana Bartůňková, kariérní a pracovní poradce