Lidem bez práce pomáhá i Člověk v tísni

Publikováno: 20. 5. 2015 Doba čtení: 5 minut
Lidem bez práce pomáhá i Člověk v tísni
© Foto:

Nezaměstnanost se v Bílině již tradičně drží nad republikovým průměrem. Loni byla největší v zimních měsících, a to kolem 11%. Všechny ostatní měsíce pak zaznamenávaly mírný pokles až k listopadovým 8,92 %, kdy byla nezaměstnanost nejnižší. Počet uchazečů po celý rok neklesl pod tisíc. Důvody, proč si lidé nedokáží najít práci, jsou různé a člověk nemá příliš šanci je ovlivnit. To, zda se uplatní na trhu práce, ovlivňuje nejen jejich dosažené vzdělání a kvalifikace, ale i zdravotní stav, věk, příslušnost k určité menšině nebo pohlaví. Pomocnou ruku se jim snaží podávat Člověk v tísni se svým pracovním poradenstvím. Jak to chodí, co konkrétně klientům nabízí a jaké má možnosti, popisuje v rozhovoru poradce Alex Marek Vimrů.

Co v rámci pracovního poradenství nabízíte?

Jednak poskytuji pracovně právní poradenství – jinými slovy radím lidem, kteří se ocitli v situaci, kdy jejich zaměstnavatel nějakým způsobem porušuje právní normy, zejm. tedy zákoník práce. Cílem je vyřešit tento protiprávní stav a pomoci těmto lidem domoci se svých práv. Druhou věcí, která je v rámci pracovního poradenství nabízena, je pomoc při hledání práce. Klientům pomáhám hledat vhodné nabídky práce, zprostředkovávám komunikaci s úřady a potenciálními zaměstnavateli. 

Komunikujete místo svého klienta?

Ano, někdy ano. Byť tedy cílem služby je, aby klient zvládal jednat a vyřizovat sám. Jsou však situace, kdy se klient sám necítí někam zavolat, popř. situace, kdy společně usoudíme, že by klient tuto prvotní situaci sám nezvládl tak dobře.  Jedná se zpravidla o telefonickou komunikaci. V tom případě  skutečně zpočátku komunikuji za něj – zjistím potřebné, domluvím schůzku – předpřipravím „půdu“. Dále již jedná klient zpravidla sám. 

Jaké mají vaši klienti vzdělání?

Většina našich klientů má základní vzdělání nebo jsou vyučeni v nějakém oboru. Bohužel někteří jsou vyučeni v oborech, o které dnes již prakticky není zájem (pánský krejčí, seřizovač tkalcovských stavů). Klienti proto často sami mají tendenci uvádět, že žádnou školu nemají. Při psaní životopisu (což je jedna ze základních dovedností, které se při pracovním poradenství mohou naučit) je proto naopak motivuji k tomu, aby i tuto informaci, přestože se jim zdá zbytečná, uvedli. Pro zaměstnavatele je fakt, že nějakou školu vystudovali přeci jenom určitým signálem, pozitivní informací svědčící o jejich cílevědomosti, snaze, dochvilnosti… 

V jakém jsou nejčastěji věku?

Službu využívají prakticky všechny věkové skupiny, od mladých dospělých až po důchodce. Stalo se mi i že přišel klient, kterému bylo téměř 70 let s tím, že potřebuje práci, protože jeho příjem (důchod) mu nestačí na to, aby pokryl své náklady na živobytí. V tomto případě jsme nakonec řešili jeho situaci žádostí o dávku státní sociální podpory. Poslední dobou se v mé kanceláři objevují tzv. „pracující důchodci“, tedy lidé, kteří ačkoli již dosáhli důchodového věku, stále pracují. S těmi bohužel většinou řeším situaci, kdy jim zaměstnavatel nevyplatil mzdu vůbec, anebo ne v domluvené výši. 

Doporučujete klientům rekvalifikace?

Klienti jsou si zpravidla vědomi toho, že s nízkým vzděláním a bez kvalifikace je pro ně mnohem obtížnější najít uplatnění na trhu práce. Možnost rekvalifikace tak je rozhodně jedním z témat, o nichž s klientem hovořím. Rekvalifikaci je možné získat prostřednictvím ÚP. K rekvalifikaci klienty motivuji a zároveň se snažím odbourávat jejich obavy. V případě, že se pro rekvalifikaci rozhodnou, je jim nabídnuta nejen pomoc při jejím vyřízení, ale také v jejím průběhu – při přípravě na teoretickou i praktickou část závěrečné zkoušky. 

Co jsou dotovaná místa?

Dotovaná místa představují jednu z možností pracovního uplatnění. Jedná se o pracovní místa vytvářená v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Kupříkladu projekt Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje nabízí zaměstnavatelům možnost získat finanční dotaci na zaměstnance, kterého získá prostřednictvím ÚP (čerpání dotace je určitým způsobem podmíněno – mj. se musí jednat o člověka, který je déle než 5 měsíců v evidenci ÚP).
Kromě této pobídky zaměstnavatelům je pak projekt obecně zaměřen na zvýšení možnosti uplatnění uchazečů na trhu práce (školení formou seminářů). Bližší informace k samotnému projektu může poskytnout paní Kateřina Schmidtová, která v lokalitě Bílina působí jako poradkyně ÚP. 

Co kromě toho můžou vaši klienti využít?

V pondělí a středu v době od 10:00 do 12:00 probíhají „Podpůrné aktivity pro nezaměstnané“, kdy klienti mohou využívat počítače s připojením k internetu jednak k hledání vhodných nabídek práce a komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, jednak si napsat životopis či motivační dopis. Klienti se tak současně učí práci s PC a internetem. V rámci pracovního poradenství pak mohou využít služební mobilní telefon a kontaktovat zaměstnavatele. Dále pak klientům umožňujeme zdarma si vytisknout či pořídit fotokopie potřebných dokumentů souvisejících s hledáním zaměstnání. 

Spolupracují s vámi i potencionální zaměstnavatelé?

Základním problémem je, že v lokalitě příliš mnoho vhodných zaměstnavatelů není. Poptávka po práci značně převyšuje její nabídku. Žádnou dlouhodobější spolupráci se s žádným zaměstnavatelem navázat nepodařilo. Řada zaměstnavatelů navíc poptává zaměstnance přes nejrůznější agentury práce, což spolupráci se samotnými zaměstnavateli značně ztěžuje.

Nízká nástupní mzda a náklady spojené s dojížděním za prací pak znamenají další překážku – dojíždět za prací se často nevyplatí. 

Jaký je váš cíl, když práce tu tedy není?

Především klienty podporujeme v tom, aby byli sami byli schopni hledat a hledali řešení své situace… Motivujeme je k formálnímu i neformálnímu vzdělávání, sami nabízíme nejrůznější individuální vzdělávací aktivity. Kromě samotného získání nebo rozšíření určitých znalostí a dovedností klienti posilují i své sebevědomí. Mnozí z nich si nevěří, cítí se sami sebou nejistí při jednání se zaměstnavateli. V momentě, kdy vědí, že něco umí, znají, dokážou je pro ně snazší „sami sebe na trhu práce prodat“.

Zároveň jsme si vědomi toho, že jsou lidé, kteří práci  - z různých důvodů – pravděpodobně neseženou, lidé, kteří pracovat nebudou. Pracovní poradenství však pamatuje i na ně. I je chceme nějakým způsobem aktivizovat. Do budoucna proto plánujeme několik dílen (dílna šití, dílna „udělej si sám“) a vybudování malé zahrádky. Zájemci z řad klientů pracovního poradenství se zde budou moci nějakým způsobem realizovat, sami něco vytvořit, vyrobit nebo vypěstovat. Vycházíme z předpokladu, že někteří z klientů nikdy nedostali za svou práci pozitivní zpětnou vazbu, přičemž právě ta je důležitým motivačním faktorem. Samotná účast na aktivitách je podmíněna docházkou – klienti se tak současně učí dochvilnosti a odpovědnosti, získávají vztah k práci v onom širším smyslu slova. 

Jakou máte úspěšnost?

Úspěšnost rozhodně nelze vyjádřit v absolutních číslech. U každého z klientů jsou cíle nastaveny trochu jinak – a zcela individuálně – cílem spolupráce není jen najít vhodnou práci. Důležitá je tedy samotná cesta, nikoli jen cíl. Některým z klientů se skutečně podařilo i díky naší spolupráci práci najít, jiným (ještě) ne. Ale i oni něco získali, něčemu novému se naučili – hledat informace prostřednictvím internetu, pracovat s PC, napsat životopis či motivační dopis; vědí, jak komunikovat se zaměstnavateli, na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy. Jsem mile překvapen tím, že skutečně všichni, kteří za mnou přicházejí, práci opravdu chtějí. 

 

Rozhovor vyšel ve zkrácené verzi v Bílinském zpravodaji č. 7 z 27.3.2015, ke stažení zde: http://bilina.cz/filebrowser/download/4942. Autorkou rozhovoru je redaktorka Bílinského zpravodaje Mgr. Jana Šimáčková.

Autor: Mgr. Jana Šimáčková