Lidská práva na Ukrajině jsou novými zákony ohrožena

Publikováno: 22. 1. 2014 Doba čtení: 3 minuty
Lidská práva na Ukrajině jsou novými zákony ohrožena
© Foto:

Zákon 3879 a změny řady dalších zákonů, které zásadně omezují lidská práva na Ukrajině, dnes vstupují v platnost. Zákony, které nedávno přijal ukrajinský parlament a následně podepsal prezident Janukovič, povedou k porušování  základních lidských práv na Ukrajině, včetně práva na pokojné shromažďování, spravedlivý soud, svobodu projevu a na sdružování. Nová ustanovení omezují činnost  občanských iniciativ i novinářů. 

Člověk v tísni souhlasí se zastánci lidských práv, politology a politiky, kteří již odsoudili zákony jako Janukovyčův pokus o zavedení diktatury a policejního státu s cílem oslabit demonstranty a také opozici při přípravě prezidentské předvolební kampaně a udržel si moc po volbách 2015. Urychlené přijetí těchto zákonů, které přímo ovlivňují mnoho oblastí společenského života, vznáší vážné pochybnosti o závazku ukrajinského prezidenta a vlády dodržovat demokratické normy a základní svobody. Zákony jsou v rozporu s mezinárodními závazky Ukrajiny jakožto člena Rady Evropy, OBSE a OSN.

O závažnosti situace na Ukrajině svědčí i dnešní srážky policie s demonstranty, při kterých zahynuli dva lidé a další jsou zraněni.

Nový zákon 3879 zavádí  „cizí agenty“, což je pojem dobře známý z Ruska. Status platí pro neziskové organizace, které na svou činnost získávají peníze nebo materiální pomoc ze zahraničí. Tyto organizace již nejsou osvobozeny z daně z příjmu a každý měsíc musejí státním orgánům předložit dokumenty o finanční podpoře ze zahraničí, jejich plánovaných a současných aktivitách. Název takového občanského sdružení nyní musí obsahovat označení „občanské sdružení, které slouží jako cizí agent.“

Zákon také obsahuje nový článek o „extremistické činnosti“. Za výrobu, držení nebo šíření extremistických materiálů, a to i prostřednictvím médií a internetu, extremistická veřejná prohlášení, hrozí pokuta, nebo trest až 3 roky odnětí svobody v případě opakovaného přestupku. Extremistické materiály nejsou v zákoně jasně definovány, což zvyšuje riziko, že každý kritický materiál proti úřadující vládě může být klasifikován jako extremismus a posuzován jako trestný čin.

Do trestního práva se po třinácti letech vrátil článek o „hanobení", který může značně komplikovat práci novinářů. Za „úmyslného šíření nepravdivých informací“ hrozí nyní trest až 2 roky odnětí svobody.

Nová ustanovení rovněž zavádějí povinnou státní licenci na poskytování přístupu k internetu, což zvyšuje vládní kontrolu nad poskytovateli internetových služeb. Zákon 3879 rovněž stanovuje, že SIM karty a internetové služby budou k dispozici pouze na základě formálních smluv o využití služeb, které lze uzavřít jen s platným dokladem totožnosti.

Byl schválen pozměňovací návrh, který výrazně zvyšuje trestní odpovědnost pro organizátory, příznivce a účastníky pokojných protestů. Návrh připravuje  půdu pro potenciální masová zatýkání účastníků pokojných protestů, která začala 21. listopadu 2013 v Kyjevě, na základě subjektivních a nejasných důvodů. Účastníci pokojných shromáždění mohou být uvězněni na 15 dní za organizování pokojných protestů, které nejsou v souladu s formálními požadavky, za nošení masky nebo helmy, za postavení stanu, pódia nebo audio zařízení pro účely shromáždění, aniž by předem získali souhlas státních orgánů. Přísnější trestní odpovědnost je zavedena za organizaci masových protestů (až 10 let odnětí svobody) a blokování administrativních budov a objektů (až 5 let omezení svobody nebo až 5 let odnětí svobody), blokování silnic a dopravy (až 2 roky odnětí svobody).

Schvalování návrhu zákona v parlamentu doprovázelo mnoho procesních chyb a hlasovalo se o něm v rychlém režimu zdvižením ruky. Ukrajinská vláda se nyní snaží využít všech možných opatření k udržení moci a legalizaci represí, které se více a více podobají těm, které jsou používány v Rusku a Bělorusku.

 

Na podporu demonstrantů na Ukrajině před Vánoci zahrála i česká kapela Nylon Jail. Nyní je atmosféra na kyjevském Majdanu bohužel jiná. Sledujte záznam z vystoupení:

 

Autor: Olena Ivantsiv, Koordinátorka ukrajinských projektů Člověka v tísni