Máme v Česku dost informací o klimatické krizi? Změna klimatu ve světle pandemie COVID-19

Publikováno: 29. 4. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Máme v Česku dost informací o klimatické krizi? Změna klimatu ve světle pandemie COVID-19
© Sheba_Also 45,000 photos CC BY-SA 2.0

Srdečně zveme zástupce médií, odborné i laické veřejnosti na on-line tiskový briefing spojený s křtem nejnovějších českých osvětových programů o klimatické krizi. Společně s Klimatickou koalicí, Informačním centrem OSN v Praze (UNIC), Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Ekologickým institutem Veronica a A2larm představíme nejnovější nástroje a informační zdroje pro výuku o změnách klimatu.

Veronika Ambrozyová během křtu představí online kurz Klimatická změna, který Vzdělávací program Varianty (Člověk v tísni) spustil začátkem letošního roku. Od té doby se do něj přihlásilo 1371 účastníků.

„Celý kurz byl velmi poutavý. Díky způsobu, jakým byl vytvořen, mě držel v pozornosti. Oceňoval jsem videorozhovory, malé zkušební testy vložené do každé sekce, názorné obrázky i grafy. Díky tomu si člověk dokázal vše lépe představit. Myslím, že mi to pomohlo lépe uložit informace v mé paměti a že si je následně budu schopen snáz vybavit,“ komentoval koncepci online vzdělávacího kurzu Klimatická změna jeden z účastníků.

"Máme radost, že se do kurzu stále hlásí další lidé z řad pedagogů, studentů pedagogiky i dalších oborů se zájmem o téma klimatické změny. Také nás velmi těší, že je kurz pozitivně přijímán v užším odborném kruhu a doporučován ke studiu i dalšími organizacemi, které se klimatickému vzdělávání věnují,“ dodala Veronika Ambrozyová, spoluautorka online kurzu.

Kurz bude společně s dalšími publikacemi a materiály představen ve čtvrtek 30. dubna 2020 od 9.30 do 11.00 v rámci online tiskové konference.

  • Zoom link získáte do 29. dubna v 18:00 po registraci na email barbora.valesova@gmail.com

PROGRAM

09.30 Úvod: Michal Broža (Informační centrum OSN)

09.40 Představení publikací a výukových materiálů:

  • Moldan, B., Pixová, M. (2020) Klimatická krize! Mýty a fakta o stavu planety. Klimatická koalice.
  • Hollan, J., Gaillyová, Y. (2019) Ochrana klimatu. ZO ČSOP Veronica. Výukový materiál zabývající se otázkami klimatické změny a ochranou klimatu.
  • Ambrozyová, V., Endrštová, V. a kolektiv autorů (2019) Klimatická změna – online kurz pro pedagogy. Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni.
  • Pecka, V. (2019) Pohled do propasti, A2larm.cz, a Michalík, T., Pecka, V. (2019) Za novou planetární politiku, A2larm.cz.

10.30 Dotazy novinářů

Nastupující rekordní sucho nám ukazuje, že východiskem z koronavirové pandemie není návrat k “normálu”, který by byl dalším pokračováním destrukce životního prostředí a prohlubování klimatické krize. Na nedávné schůzce států G20 apeloval šéf OSN António Guterres: „obnova po této krizi nás musí dovést k nové, udržitelné ekonomice. Rizika spojená s měnícím se klimatem nezmizí a současná krize může být poučením pro připravenost na krize budoucí, včetně té klimatické nebo krize spojené s úbytkem biodiverzity.“

Při vědomí všech negativních dopadů pandemie na zdraví a životy lidí chceme upozornit na to, že klimatická krize zůstává i nadále urgentním problémem, jehož řešení nejen nelze odkládat na dobu po odeznění pandemie, ale naopak může být využito k obnovení ekonomiky a dalšího fungování společnosti. Právě nyní musíme přijímat opatření, díky nimž zvládneme obě krize najednou.

Máme však v Česku dostatek informací o skutečném stavu naší planety a existenciální potřebě přejít na udržitelný způsob života?

Klimatická koalice ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze (UNIC), Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Ekologickým institutem Veronica, Člověkem v tísni a A2larm si Vás dovolují pozvat na online křest toho nejnovějšího, co v uplynulých měsících vzniklo za účelem zlepšení informovanosti české veřejnosti o probíhající klimatické krizi, možnostech ochrany klimatu a informační a metodické podpory pedagogů pro klimatické vzdělávání.

Odkazy na publikace:

Autor: Klimatická koalice, Varianty

Související články