Mezinárodní workcamp

Publikováno: 18. 7. 2013 Doba čtení: 1 minuta
Mezinárodní workcamp
©

V ústeckých Předlicích, Mojžíři a na Novém světě působí od pondělka do 28. července v rámci 14. Mezinárodního workcampu mladí lidé z Francie, Velké Británie, Turecka, Kanady, Ruska a Polska. Dobrovolnický workcamp pořádá ústecká pobočka spol. Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s organizací INEX – sdružení dobrovolných aktivit (www.inexsda.cz).

Během workcampu proběhnou jak akce pro děti, které navštěvují Nízkoprahový klub Nový svět, tak akce pro předškoláky z klubu Stromeček v Předlicích i zábavné odpoledne pro děti ze sídliště Mojžíř, kde společnost Člověk v tísni, o.p.s. začne provozovat předškolní klub od září. Krom volnočasových aktivit pro děti vypomůžou dobrovolníci s drobnými pracemi, např. s výmalbou kluboven apod.

Co je mezinárodní dobrovolnický workcamp?

Mezinárodní dobrovolnický workcamp je dvoutýdenní akce zahraničních dobrovolníků, která se pravidelně koná v sociálně vyloučených lokalitách v Ústí nad Labem. Skupina 8 dobrovolníků z celého světa bez nároku na finanční odměnu, společně s dvěma českými vedoucími, připravuje strukturovaný volnočasový program pro cca 100 dětí z ústeckých Předlic, Nového světa a Mojžíře. Cílem mezinárodního workcampu je naplnění volného času neorganizovaných dětí a mládeže v prázdninovém období. Workcamp je pro děti a mládež příležitostí k seznámení se s lidmi z odlišného kulturního prostředí a nabytí znalostí o jiných zemích. V rámci workcampu je realizována celá řada tradičních i netradičních aktivit (workshopy tance a hudby, ukázky vaření tradičních jídel, soutěžní a herní odpoledne, street art, společná umělecká vystoupení dětí a dobrovolníků apod.). Program tohoto ojedinělého tábora je přímo v režii jednotlivých zahraničních účastníků a samotných dětí a jeho skladbu tak určují především dovednosti, talent a fantazie všech zúčastněných.

14. ročník mezinárodního dobrovolnického workcampu v Ústí nad Labem podpořili: Statutární město Ústí nad Labem a Ministerstvo vnitra.

Autor: Vít Kučera