Migrace a média - semestrální kurz pro studenty žurnalistiky

Publikováno: 28. 11. 2018 Doba čtení: 1 minuta
Migrace a média - semestrální kurz pro studenty žurnalistiky
© Anna Pacovská

Podmínky pro úspěšnou integraci migrantů do společnosti tvoří kombinace dobré integrační politiky a vstřícně naladěné přijímající společnosti. Přestože v České republice žije přes půl milionu cizinců, značná část společnosti se na denní bázi s dlouhodobě usazenými cizinci osobně nesetkává. Tam kde chybí osobní zkušenost, nastupuje zkušenost zprostředkovaná – nejčastěji prostřednictvím médií. Jsme přesvědčeni, že mediální obraz migrantů a diskuze vedené v médiích by měly být založeny na jasně definovaných pojmech a na kvalitně zpracovaných datech, což se bohužel ne vždy děje. 

Program migrace společnosti Člověk v tísni proto vede kurzy pro budoucí žurnalisty na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy ve snaze přispět ke zkvalitnění mediálního zpracování tématu migrace. Tento zimní semestr seznamujeme studenty jednak s teorií migračních studií a s legislativním rámováním migrace, ale také je spolu s pozvanými přednášejícími z řad akademiků a aktivně působících novinářů seznamujeme s prací s daty či statistikami, s novinářskou etikou či významem jazyka v novinářské práci. Kurz má i svou praktickou část, během níž se studenti podívají do terénu, který je spojen s migračními tématy a mají možnost publikovat vlastní mediální výstupy.

Semestrální kurz v roce 2018 realizujeme jako součást projektu „People between the lines: Building skills for quality migration coverage“, který finančně podpořila Evropská komise.


Autor: Kristýna Brožová, Koordinátorka Programu migrace

Související články