Mladí Venezuelci vzali kameru do svých rukou

Publikováno: 16. 1. 2020 Doba čtení: 2 minuty
Mladí Venezuelci vzali kameru do svých rukou
© Foto: Oportunidad AC

Caracaské čtvrtě Sucre a Hatillo ovládla na přelomu listopadu a prosince atmosféra filmového festivalu Vamos en Corto. V průběhu několika dní se na veřejných prostranstvích promítlo 10 filmů zaměřených na problémy, které sužují tamější obyvatele. Raritou tohoto festivalu je, že všechny promítnuté filmy vytvořili mladí lidé dospívající právě v těchto problematických čtvrtích, kteří tak skrze filmové vyprávění upozornili na dění ve svém okolí.

Venezuela je zemí, která navzdory svým zásobám ropy, jež patří k největším na světě, již několik let prochází hospodářskou, ale i politickou krizí. Dlouhodobě nestabilní situace zapříčinila nedostatek primárních lidských potřeb jako je pitná voda, jídlo a léky, ale ztratil se i pocit jistoty, bezpečí a sounáležitosti. Běžné sociální normy jsou narušené, lidská práva potlačována.

 Jednou z nejohroženějších skupin jsou mladí lidé, kteří vyrůstají v prostředí bez vyhlídek na lepší budoucnost, obklopeni všudypřítomným násilím. Projekt ReconciliACCION vznikl spoluprací občanských společností Oportunidad AC, Mujer y Ciudadanía, Člověka v tísní a Univerzity Monteavila za finanční podpory Evropské Unie, aby umožnil právě těmto mladým lidem zapojit se do dění ve svém okolí.

V tvůrčím procesu se studenti zabývali problematikou porušování lidských práv či gendrového a domácího násilí a zároveň hledali způsob, jak vlastní příběhy a postoje zvizualizovat.


První fází projektu byl 40 hodinový workshop, kterého se zúčastnili žáci středních škol Manuel Aguirre a Maria Inmacualda a studenti 4.ročníku studijního oboru Sociální komunikace. Vysokoškoláci nejprve prošli audiovizuálním školením a potom své znalosti předali mladším účastníkům workshopu. 

Závěrečným stádiem spolupráce byla realizace krátkometrážních filmů, které se promítly na 1.ročníku festivalu Vamos en Corto. Festival, jenž přilákal kolem 500 diváků, je výsledkem spolupráce přes 100 studentů ve věku 15-21 let.

Cílem projektu ReconciliACCION bylo vytvořit prostor pro mezikomunitní komunikaci a sebevyjádření a zároveň mladé lidi motivovat k aktivní účasti na formování bezpečnějšího prostředí pro sebe i pro své blízké. Studenti se v průběhu procesu učili konstruktivně spolupracovat, hledat nenásilná řešení konfliktů a zasazovat se za dodržování lidských práv.

Festival Vamos en Corto byl v roce 2019 uveden poprvé, ale díky velkému úspěchu jak mezi tvůrci, tak mezi diváky, jsou na rok 2020 naplánované dvě další edice. První by měla proběhnout v květnu a další hned v září.

Člověk v tísni pomáhá ve Venezuele od roku 2014 v rámci programu podpory lidských práv a nezávislé občanské společnosti. Na místě má díky tomu síť partnerských neziskových organizací a také stabilní malý tým. Významná část naší pomoci je věnovaná právě mladým lidem aspirujícím na vylepšení lidskoprávní situace ve své zemi.

Autor: ČvT

Související články