Mobilní tým znovu na scéně

Publikováno: 20. 12. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Mobilní tým znovu na scéně
© Foto:

Od letošního října na Olomoucku opět funguje Mobilní tým (dále jen MT). Navazuje tak na tříletou činnosti, která dříve probíhala v rámci projektu Zajištění integrace příslušníků romských komunit. Tým úspěšně působil v Lipníku nad Bečvou, Uničovsku, Olomoucké ubytovně U Botanické zahrady, Dobromilicích, Studenci, Bělotíně či Velké Bystřici.

Jeho činnost není, na rozdíl od jiných terénních sociálních pracovníků, pevně vázán na konkrétní lokalitu, ale MT působí na území celého Olomouckého kraje. O jeho nasazení rozhodují pracovníci ČvT po dohodě s krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny a romské záležitostiPhDr. Renátou Köttnerovou, která jim zprostředkovává informace od  romských poradců, ostatních neziskových organizací a subjektů participujících na integraci příslušníků romských komunit, z médií nebo přímo od budoucích uživatelů.

Mobilní tým je jakousi „výsadkovou jednotkou“, která provádí operativní a časově omezené intervence v místech, kde se aktuálně objevily či prohloubily problémy spojené s oblastí sociálního vyloučení a kapacity místních poskytovatelů sociálních služeb zde nedostačují. Za dobu své existence byl MT úspěšný v suplování chybějících sociálních služeb, zavádění prvků síťování, intervencích do oblastí soužití, iniciování preventivních strategií apod. Vedle toho jsou nepřehlédnutelné jeho výsledky v oblasti rychlého monitoringu.

V současné době zůstala v týmu z původního personálního obsazení pouze Marcela Erbenová, která nyní figuruje jako koordinátorka týmu. Od října spolupracuje se Zdenkou Jelínkovou a od prosince tým do finální sestavy doplnil Honza Řezníček.

Na základě podnětu PhDr. Köttnerové započal MT svou práci hned ve dvou lokalitách. První z nich jsou uničovské ubytovny, kde jsou ústředním tématem změny ve výplatě dávky Doplatek na bydlení. Zde mobilní tým poskytuje sociální služby a přispívá zejména k prevenci ztráty bydlení. Vysvětlují místním lidem změny v zákonech a snaží se je prakticky připravit na budoucí vývoj. Lidé z MT zde budou působit zhruba tři měsíce. Dalším zadáním pro MT je monitoring ORP Hranice na Moravě. Ačkoliv zahrnuje poměrně velký počet obcí, konkrétně 31, časové rozpětí je stanoveno na čtyři měsíce.

Před několika týdny byla dokončena jedinečná metodika mobilního týmu, přesněji řečeno dokument mapující zkušenosti z realizace veřejné zakázky z let 2010 - 2013. Ten by měl sloužit jako orientační návod pro poskytovatele, kteří by tuto formu služby terénní programy chtěli realizovat. Zde je text ke stažení:

http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/336/metodika-mobilniho-tymu-finalni-verze.pdf

MT byl obnoven v rámci Individuálního projektu Olomouckého kraje na zajištění integrace příslušníků romských komunit.

Autor: Zdenka Jelínková, Terénní sociální pracovnice