Motivační a podpůrné aktivity projektu Kompakt

Publikováno: 11. 5. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Motivační a podpůrné aktivity projektu Kompakt
© archiv ČvT

Kariérní poradenství realizované v rámci projektu Kompakt je zaměřeno na mladistvé ve věku 15-26 let. Primárně jde o podporu při výběru vhodné střední školy a prevenci předčasných odchodů mladých ze vzdělávání. Projekt není zaměřen pouze na mládež ze sociálně znevýhodněného, nebo nepodnětného prostředí. Zapojit se může každý, kdo potřebuje poradit, zorientovat se ve svých možnostech. Podpora může být individuální, jako podstatnou součást nabídky vnímáme to, že naši klienti mohou společně, ve skupině, sdílet, jak se jim daří ve škole i mimo ni.

Projekt probíhá již druhým rokem, realizujeme jej v několika městech České republiky, převážně však v západních a severních Čechách. V Olomouckém kraji nabízíme tuto aktivitu v Přerově a v Prostějově. Jedná se o specifickou službu, jejímž obsahem je jak podpora klientů při přechodu na střední školy, tak poskytování informací o možnostech pracovního uplatnění. Cílem je dokončení střední školy, nebo návrat do vzdělávacího procesu v případě, že již došlo k předčasnému ukončení studia (zpravidla hned v prvním ročníku).

Zpočátku realizace projektu bylo náročnější klienty oslovit, a to právě z důvodu specifičnosti služby a poměrně úzkého okruhu potenciálních klientů. V současnosti můžeme konstatovat, že v Prostějově již dlouhodobě pracujeme s ustálenou skupinou mladistvých, které podporujeme v osobnostním rozvoji, formou individuální a skupinové práce. Nezaměřujeme se pouze na vzdělávací aktivity, nedílnou součástí je také rozšiřování rozhledu v tom, jak využívat a trávit volný čas. U klientů vnímám pozitivní dopady této práce, například v motivaci k dalšímu vzdělávání, v rostoucí sebedůvěře zapojených klientů, v práci ve skupině. Tyto pozitivní dopady mne motivují pro další práci.“ říká Klára Bartošová, kariérní poradkyně v Prostějově.

Výběr aktivit je poměrně neomezený, v počátcích se vychází spíše z nápadů a zájmů pracovníků, později se více a více prosazují sami klienti. Samozřejmě není vždy jednoduché vybrat aktivitu, která by zaujala všechny.

Například v rámci motivačních a vzdělávacích aktivit zaměřených na pomoc při výběru budoucího povolání jsme s klienty realizovali workshop v místním kadeřnickém salonu. Ochotná paní kadeřnice klientům přednesla, co vše musela pro výkon tohoto povolání učinit a kolik úsilí, času a peněz vložila do podnikání. Vyprávěla jim také o studiu tohoto oboru, díky čemuž měli klienti možnost si ujasnit, zda mají o takovou školu zájem, či ne. V rámci workshopu si vyzkoušeli téměř všechny činnosti, které kadeřnice denně vykonává – stříhání, barvení, mytí vlasů a také tvorbu účesů. Tato aktivita byla klienty hodnocena velmi pozitivně. V budoucnu plánujeme další workshopy, například u automechanika, nebo kosmetičky.

Součástí kariérního poradenství je organizování volnočasových aktivit a podpůrných skupinových setkání se zaměřením na zvyšování osobnostních a profesních kompetencí. Skupinové aktivity rozvíjejí komunikační dovednosti klientů, jejich schopnost sebeprezentace a zvládání krizových situací. S klienty vybíráme sportovní i kulturní akce, převážně neformálního charakteru.

Společně jsme navštívili Laser Arénu v Prostějově. I přes počáteční ostych jsme nakonec zažili spoustu zábavy a adrenalinu. Další workshop proběhl v areálu koňské stáje a jízdáren. Klientům se věnovaly dvě lektorky, které jim objasnily péči a starost o koně. Představily jim každodenní činnosti, také finanční a jiné záležitosti spojené s chovem koní. Klienti měli dokonce možnost koně vyčistit, nachystat na jízdu, a poté se na nich projet.

S klienty jsme navštívili komentovanou výstavu s názvem Vesmír je černý (romsky „O kosmos hino kalo“) v Moravské galerii v Brně. Výstava byla uměleckým projektem Ladislavy Gažiové, který představoval chronologický příběh romského umění na základě sbírkového fondu Muzea romské kultury, a navazoval na obecné dějiny umění a fenomény z historie Romů. Díky návštěvě výstavy si klienti rozšířili povědomí o tvorbě romských umělců a celkově o jejich historii. 

Autor: Klára Bartošová, kariérní poradkyně

Související články