Na Vánoce bez domova, po Novém roce také

Publikováno: 20. 12. 2018 Doba čtení: 4 minuty
Na Vánoce bez domova, po Novém roce také
© Foto: Václav Drozd

Kolem padesáti lidí na Kladně, v komerční ubytovně v katastru Kladno - Dubí, je již 14 dní bez vody, dostali výpovědi a místo zdobení stromečku řeší, kam se podějí. Naše terénní služby zapojily do podpory obyvatel v rámci krizového scénáře ve spolupráci s Magistrátem města Kladna, zejména sociálním odborem a Úřadem práce ČR. Většina z ubytovaných má v tuto chvíli jistotu střechy nad hlavou na jiných ubytovnách, avšak pouze do konce ledna, kvůli tzv. „bezdoplatkové zóně“ Kladno. Podobná situace se může v budoucnu opakovat.

Život v pasti 

V ubytovně v Kladně – Dubí žije dlouhodobě přibližně 18 domácností, polovinu domácností tvoří rodiny s nezletilými dětmi, včetně kojenců a novorozence. Od podzimu docházelo opakovaně k několikadenním výpadkům dodávky vody, problémem bylo použití wc, mytí, praní, úklid i vaření. V říjnu provozovatel zdražil ubytovné, u některých domácností šlo až o cca 4 000Kč. To kvůli tzv. zastropování dávek do ubytoven již nebylo domácnostem dorovnáno, došlo k ještě výraznějšímu poklesu životní úrovně těchto lidí, někde hluboko pod hranicí bídy. Situaci jsme v průběhu podzimu řešili opakovaně s Hygienou komunální a Farní Charitou Kladno, která poskytla zatím jednorázově materiální, zejména potravinovou pomoc.

Lidé se nemohli odstěhovat z důvodů finanční situace, diskriminace na trhu s nájemním bydlením, celkové nedostupnosti bydlení v Kladně. Azylové domy ve městě i regionu bývají setrvale plné, jen zřídka se uvolní jejich kapacita a nejsou trvalým řešením. Přestěhování na jinou, fungující ubytovnu, již rok zamezuje chudým lidem místní opatření obecné povahy tzv. bezdoplatková zóna (dále jen OOP).

Bez vody a bez smlouvy

Objekt je od 6.12. bez vody. Dodávku vody nyní zajišťuje Magistrát formou pětilitrových barelů. Provozovatel ubytovny vypověděl jednostranně všechny ubytovací smlouvy v průběhu prosince, nejpozději k datu 12.12.2018. Provozovatel neoficiálně sdělil, že nepředpokládá obnovení dodávky vody do objektu, také uvedl, že vlastník pozemku chce objekt v příštím roce odstranit. Lidé, kteří nemají kam jít, mohou přesto se souhlasem provozovatele zůstat, pokud budou hradit elektřinu. Přestěhování do jiných ubytoven, kde naštěstí byla volná místa, vykomunikoval SO MMK a ÚP ČR - pracoviště Kladno a s naší podporou ji nabídl lidem jako dočasné krizové řešení – do konce ledna 2019. Většina z nich ji z nedostatku jiných možností využila.

Přestěhované domácnosti však mohou být v měsíci lednu 2019 kvůli OOP podpořeny pouze formou jednorázové dávky mimořádné okamžité pomoci. Scénář na leden / únor 2019 je z našeho pohledu problematický.

Lidé se mají pokusit se zaměstnat a bytové potřeby hradit ze svého výdělku na předražených ubytovnách, případně v získaném nájemním bydlení s podporou dávek SSP. Pokud se jim to nepodaří, budou nuceni odejít z Kladna. Přitom však většinu z dotčených dospělých osob lze považovat za osoby obtížně uplatnitelné na pracovním trhu (věk, zdravotní stav či rodinná situace spojená s péčí o děti). Překážky pro jejich brzký vstup do standartního bydlení a zaměstnání jsou tedy i systémové povahy. Doufáme, že město podá alespoň některým přestěhovaným domácnostem pomocnou ruku, například vytvořením veřejně prospěšných a společensky účelných pracovních míst a dalšími opatřeními v oblasti sociálních služeb či bydlení.

Bytová nouze v Kladně

Bytová nouze mnohých domácností v Kladně je smutnou realitou již řadu let. Odhadem může jít o více jak stovku domácností. Sociální služby samy o sobě nemohou přinést zásadní zlepšení. OPP ve stávající podobě je další bariérou. Jako poskytovatel sociálních služeb si velmi přejeme, aby Kladno podporovalo příležitosti pro své obyvatele a uvítali bychom větší propojení místní bytové a sociální politiky. Děkujeme také veřejnosti za projevenou solidaritu v narychlo uspořádané sbírce materiální pomoci pro rodiny v bytové krizi.

Více informací k OOP Kladno:

OOP tzv. „bezdoplatková zóna“ ze dne 7. prosince 2017, č.j. OPŘ/4883/17, účiné od 22.12.2017 bylo za minulého vedení Města kontroverzně uplatněno na celé území města Kladna. Celé Kladno je tak označeno jako oblast se zvýšený výskytem sociálně nežádoucích jevů, kde dle stávající úpravy zákona nevznikne nárok na doplatek na bydlení, resp. pokud vlastnické právo nebo právo na užívání bytu atd. nevzniklo před vydáním OOP. Krajský soud v Praze dospěl ve svém usnesení z 26. dubna 2018 k závěru, že příslušné ustanovení (§ 33 odst. 9 ve spojení s § 33d zákona o pomoci v hmotné nouzi), na základě kterých bylo kladenské OOP vydáno, je v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Následně se Krajský soud v Praze připojil jako vedlejší účastník k řízení před Ústavním soudem sp.zn. Pl. ÚS 40/17, které bylo podáno skupinou senátorů a které navrhuje zrušení příslušné části zákona.

Autor: Petra Hrubá

Související články