„Naučila jsem se, že oběti domácího násilí nelze jednoduše soudit,“ říká Vanuza. Podporujeme mladé ženy v Angole

Publikováno: 27. 7. 2018 Doba čtení: 3 minuty
„Naučila jsem se, že oběti domácího násilí nelze jednoduše soudit,“ říká Vanuza. Podporujeme mladé ženy v Angole
© PIN

Mladé ženy z provincií Bié a Huíla ve střední Angole se pravidelně setkávají, aby spolu diskutovaly o problémech, které je pálí - domácí násilí, nerovnost pohlaví a malá osvěta v oblasti ženských práv. Programy Člověka v tísni (ČvT), které se zaměřují na genderové problémy a občanskou společnost, tyto skupiny žen podporují. Díky nim ženy začínají věřit, že právě ony mohou přinést do svých komunit pozitivní změnu.

„Doufám, že si ženy více uvědomují svá práva, vědí, jak posílit svou pozici a dokáží nahlas projevit svůj názor,” říká třicetiletá Vanuza da Cruz, prezidentka Asociace mladých žen v provincii Huíla. „Naše pracovní skupina usiluje o to, aby si místní ženy začaly samy sebe vážit a dokázaly se náležitě ocenit. Také se snažíme podpořit a rozvinout jejich kreativitu, iniciativu a podnikatelského ducha,” dodává Delfina da Costa, jednadvacetiletá prezidentka Asociace mladých žen v provincii Bié. Obě pracovní skupiny vznikly za podpory ČvT v roce 2017.

ČvT poskytuje technickou a finanční podporu oběma asociacím. Organizace pořádá školení, na kterých se mladé ženy učí, jak ve svých komunitách realizovat projekty spojené s genderovou rovností. To vše je součástí projektu FOCO, který v Angole ČvT zahájil v roce 2013 a je financován Evropskou Unií a Českou rozvojovou agenturou.


Informovanost a osvěta

“ČvT nám poskytl obrovskou podporu, hlavně díky školením, která pro nás zorganizoval. Poté, co s námi ČvT začal pracovat, mnoho žen získalo tolik potřebné sebevědomí,” říká Arlete Antonio, členka Asociace mladých žen v provincii Huíla. „Spousta věcí pro mě byla naprosto neznámá, ale díky aktivitám ČvT jsem se dozvěděla hodně genderových problémech, násilí a právech žen. Navíc jsem se naučila, jak vést tým lidí,” dodává pětadvacetiletá žena.

V rámci programu se ženy dozvědí o angolských zákonech a obecně o přístupu státu k otázkám spojeným s genderem. ČvT a naši partneři také vytvořili veřejnou informační kampaň. Kampaň má zvýšit povědomí tisíců lidí v provinciích Bié a Huíla v oblasti genderových problémů.

ČvT také pracuje na zvýšení povědomí o domácím násilí a násilí na dětech a zaměřuje se navíc na výměnu zkušeností mezi vládními a nevládními organizacemi, které jsou součástí záchranné sítě pro místní obyvatele, pokud se dostanou do nesnází. „Naučila jsem se, že nelze jednoduše soudit oběti domácího násilí, protože často neznáme jejich příběh,” říká Vanuza da Cruz poté, která absolvovala školení ČvT o genderově motivovaném násilí.

Od podpory zranitelných žen k posílení občanské společnosti

Podpora Asociací mladých žen je součástí projektu FOCO III, což je současná fáze pětiletého zaměřeného na genderové problémy a občanskou společnost. Během první fáze realizované v letech 2013 až 2015 v Bié ČvT podpořil aktivity, které pomohly zranitelným ženám vydělat více peněz a také posílit prevenci domácího násilí.

Projekt měl v Bié úspěch a tak se ČvT rozhodl tento program realizovat i v provincii Huíla. Projekt FOCO II byl zahájen v roce 2016 a jeho cílem je školit členy organizací občanské společnosti (zejména ženy), aby mohli reprezentovat potřeby své komunity při dialogu s místními úřady.

Projekt FOCO III poběží až do roku 2019 a pomůže ženám prohloubit si různé znalosti a podpořit je k tomu, aby aktivněji vystupovaly ve veřejné sféře. „Věřím, že už nyní se životy zdejších žen mění a rapidně klesá počet případů domácího násilí. Také věřím, že sebevědomí žen roste a jsou si vědomy své aktivní role ve společnosti,” říká Arlete Antonio. 

Autor: Claudia de Oliveira, ČvT Angola

Související články