Neformální vzdělávání a jeho vliv na uplatnitelnost na trhu práce … Utopie?

Publikováno: 31. 10. 2013 Doba čtení: 1 minuta
Neformální vzdělávání a jeho vliv na uplatnitelnost na trhu práce … Utopie?
©

Mladým lidem z Předlic není lhostejné, v jakém prostředí žijí. Ačkoli jejich petice za „Viditelné přechody pro chodce“ byla zamítnuta, snaha o zrealizování přechodů pokračuje.

V rámci informativní kampaně natočila TV Předlice video spot na téma neviditelných přechodů a laviček, jehož cílem je upozornit na to, co mladým chybí v jejich okolí a co by rádi změnili. Své náměty na změny v Předlicích a aktivity, které v tomto směru podnikají, prezentovali mladí na setkání zástupců místních municipalit, které proběhlo 22. 10. 2013 v Ústí nad Labem v rámci přeshraničního projektu „Insipiration Sachsen“. Jedním z  témat projektu je totiž ovlivňování lokálních politik prostřednictvím mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit. Cílem tohoto setkání bylo především upozornit na význam dovedností, které mladí získávají v průběhu plánování a realizace vlastních aktivit ve volném čase, a především jejich využití při vstupu na trh práce. Setkání se zúčastnili jak zástupci ústecké a karlovarské krajské samosprávy, tak sociální pracovníci a zástupci neziskových organizací.  

Své aktivity prezentovali na setkání také mladí lidé ze Saska a zástupce neziskové organizace Soziokulturelles Zentrum Alte Brauerei, e.V.  Dozvěděli jsme se, jak funguje saský program podpory zaměstnanosti mladých lidí a absolventů škol „Das freiwillige soziale Jahr“ a poslechli si zkušenosti absolventky toho programu. Dalším tematickým bodem byl projekt Nadace Telefónica O2 „Think Big“, který finančně podporuje realizaci projektů neformálních skupin mladých lidí a v rámci kterého i mladí z Předlic v budoucnu realizují svůj projekt. Význam těchto aktivit pro uplatnitelnost mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí na trhu práce argumentačně podložila Michaela Hirtová ze Společnosti Tady a teď, o.p.s.

Neformální vzdělávání má smysl. Mladí z Předlic získali přece zkušenosti v tom, jak se píše petice, jak oslovovat lidi na ulici, stát před kamerou, stát před lidmi a prezentovat, ale nejen to. Získali pocit, že mohou smysluplně trávit volný čas, tvořit a alespoň z části ovlivnit to, co se v jejich okolí děje.

 

Autor: Jitka Novodomská, koordinátorka projektu Inspiration: Sachsen