Nejen o občanském vzdělávání v rámci Active Citizens Days v Oslu

Publikováno: 29. 9. 2019 Doba čtení: 1 minuta
Nejen o občanském vzdělávání v rámci Active Citizens Days v Oslu
© Veronika Endrštová

Díky spolupráci s Active Citizens Fund jsme měli možnost potkat se ve dnech 10. a 11. září se zástupci norských a dalších evropských organizací zabývajících se občanským vzděláváním. 

Za tým Variant se Acitive Citizens Days v Oslu účastnila Veronika Endrštová a hlavní přínosy setkání shrnula takto: „Smyslem setkání bylo navázat kontakty s kolegy a najít příležitosti pro budoucí spolupráci. Ta je pro nás hodně inspirativní hlavně díky delší tradici demokracie (zejm. v Norsku) a sdílení příkladů, které se ve vzdělávání osvědčily. Ale vzhledem k jinému kulturnímu kontextu a historickému vývoji bylo skvělé moci tyto zkušenosti zasadit i do souvislostí podobného vývoje v zemích střední a východní Evropy.“ Díky setkání se podařilo navázat spolupráci se dvěma portugalskými organizacemi, které se zabývají globálním rozvojovým vzděláváním. Norským partnerům zase vděčíme za inspiraci v podobě metodických materiálů pro školy směřujících především k celoškolnímu přístupu v oblasti demokratického a globálního zdělávání. Těšíme se na budoucí spolupráci a učitelé se mohou těšit na nové impulsy v našich seminářích a publikacích!

Na programu setkání byla mj. diskuse čtyř aktuálních oblastí spojených s vývojem občanské společnosti:

  • Občanské vzdělávání a role práva.
  • Občanské vzdělávání a inkluzivní společnosti.
  • Občanské vzdělávání a angažovanost.
  • Občanské vzdělávání a populismus. 


Autor: Varianty

Související články