(nejen) Vánoční přání ředitele

Publikováno: 24. 12. 2013 Doba čtení: 3 minuty
(nejen) Vánoční přání ředitele
©

Dobrý den vážení příznivci i náhodní návštěvníci našich webových stránek,

za pobočku Praha, Programy sociální integrace společnosti Člověk v tísni, Vám všem přeji požehnané Vánoce a lásku a štěstí v celém nadcházejícím roce.

Dovolím si připomenout, že Vánoce, radostné to svátky, trvají až do 6.ledna, a prima by bylo, kdybychom se těšili na každý den v roce stejně, jako se těšíme na těchto pár dní okolo Štědrého dne.

Rád bych také zvlášť poděkoval a popřál následujícím:

Dárcům a donorům za to, že díky nim můžeme vykonávat naši práci. Díky za nové dárce, kteří přicházejí a ukazují, že se firemní kultura v podnicích zvedá a firmy hledají možnosti, jak být prospěšné svému přímému okolí. A že se přestávají bát podporovat i sociální programy neziskového sektoru. Samozřejmě děkuji všem soukromým dárcům, kteří prostřednictvím svých darů povzbuzují, jak potřebné, tak naše pracovníky ve vědomí, že svět je přeci jen přívětivější, nežli by se na první pohled mohlo zdát. Přeji Vám sílu ducha a ať neopustíte cestu, kterou jste se vydali.

Klientům sociálních služeb děkuji za důvěru, kterou v nás vkládají. Přeji Vám, abyste naše služby nepotřebovali. V roce 2013 vás bylo 287. Omlouvám se všem, které jsme odmítli, uvědomuji si, že sociálních pracovníků je málo jak v neziskovém sektoru, tak v obecních a státních službách, a nestačíme poskytnout pomoc všem, kteří se na nás obracejí. Vám přeji hodně štěstí a ať se na Vás usměje život a podá Vám pomocnou ruku ve Vašem nelehkém žití.

Absolventkám rekvalifikačních kurzů přeji trvalé zaměstnání a do života tolik elánu a tak pevná rozhodnutí, jaké jste měly při absolvování kurzů.

Žákům a studentům, kteří jsou zapojeni do našich vzdělávacích programů, přeji úspěch ve studiu a odhodlání dostudovat a získat odbornost v nějakém potřebném učňovském oboru nebo dostudovat střední školu a pokud to jen trochu půjde i školu vysokou. I Vy to nemáte jednoduché, musíte zápasit s různými svody ze strany „kamarádů“, často se musíte vyrovnávat s nepochopením učitelů a svého okolí. To chce opravdu hodně síly a odhodlání, držím Vám palce a budeme se snažit Vám pomoci, jak to půjde.

Dobrovolníkům děkuji za spolupráci a nasazení, se kterým přicházíte darovat obligátní dvě hodiny týdně. Bez Vás bychom nemohli být zdaleka tak efektivní, jak jsme. Díky Vám můžeme doučovat v běžném roce okolo stovky dětí, můžeme provozovat předškolní klub, můžeme zajišťovat nízkoprahové kluby. Přeji Vám vše dobré a ještě jednou děkuji.

Kolegům děkuji za skvělou práci, za Vaše ideály, které Vás směřují k pomáhání druhým, za to, že jste ochotni pracovat nad rámec Vašich povinností, za Vaši vyspělou etiku vnímání věcí. Za to, že se umíte srovnat s nelehkou, emočně velmi náročnou prací. Přeji Vám z celého srdce sílu a odhodlání vytrvat a rozvíjet naši práci.

Spoluobčanům přeji pochopení i pro cizí nesnáze a chyby stejné, jaké mají porozumění s přáteli a s blízkými.

Politikům přeji rozum. Aby v sobě našli trochu hrdinství a byli schopni a ochotni prosazovat věci dobré pro obec. Také jim přeji, aby si uvědomili, že jsou zaměstnanci obce, ať už je to vesnice nebo celý stát a že bez pomoci těm na „okraji“ společnosti a posílení vzdělávání se obec za čas nebude mít dobře. Hodně štěstí Vám přeji.

Rasistům a nesnášenlivcům přeji, aby se sami nedostali do situace, kterou svými postoji připravují jiným.

 

Přijměte prosím ještě jednou přání všeho dobrého do roku 2014 a prožijte krásné a požehnané Vánoce

Václav Kučera

Ředitel pobočky Praha

Člověk v tísni

Autor: Václav Kučera, ředitel pobočky Praha