Nepodbízejte se diktátorům - české nevládní organizace vydaly výzvu politikům

Publikováno: 31. 8. 2015 Doba čtení: 5 minut
Nepodbízejte se diktátorům - české nevládní organizace vydaly výzvu politikům
©

Praha, 31. srpna 2015 - Nepřehlížejte porušování základních práv a svobod a represivní praktiky autoritářských režimů a učiňte dodržování lidských práv tématem jednání s jejich představiteli, to je hlavní bod výzvy „Nepodbízejte se diktátorům, aneb Demokratovo desatero”, kterou dnes politikům adresovalo 30 českých nevládních organizací. 

Dokument dále shrnuje základní zásady, které by naši ústavní představitelé měli zohledňovat při svých zahraničních cestách do zemí s autoritářskými režimy. Například setkávání se s disidenty a nezávislými novináři nebo obezřetnost při veřejném vystupování, aby jej nemohla zneužít místní propaganda. Celý text je přístupný na stránkách: www.nediktatorum.cz.

„Nelíbí se nám stále častější cesty našich politiků do zemí, kde za kritické postoje lidem hrozí vězení, mučení nebo i smrt - cesty, které jsou v rozporu s tradiční českou zahraniční politikou, která staví na podpoře lidských práv,” říká Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni.

„Česká republika si za dlouhodobou podporu disidentů ve světě získala uznání, je to naše jednoznačně pozitivní identita navenek. Je chyba, když nás nepromyšlený program cest některých našich politiků o tuto dobrou pověst připravuje,” doplňuje Jakub Klepal, ředitel organizace Forum 2000.  

„Zavírání očí politiků před konfliktem v Sýrii, diktaturou v Eritreji, před pronásledováním a záhadnými úmrtími nepohodlných osob v Rusku, převýchovnými tábory a pronásledováním Tiběťanů a Ujgurů v Číně, to vše vede k tomu, že jmenované režimy beztrestně likvidují jim nepohodlné obyvatele a vyhání desetitisíce až miliony lidí ze svých domovů,” doplňuje Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Desatero je dlouhodobá iniciativa skupiny respektovaných neziskových organizací a think tanků, ke které se mohou přidávat organizace i jednotlivci. Dosud jej podpořilo 30 organizací.

 

Více informací poskytne:

Śimon Pánek, ředitel, Člověk v tísni, tel.: 777 787 913

Jakub Klepal, výkonný ředitel, Forum 2000, tel.: 602 368 616

Martin Rozumek, ředitel, Organizace pro pomoc uprchlíkům, tel.: 731170885

Táňa Fišerová, předsedkyně, Český helsinský výbor, tel. 602 646 940

Radek Miřácký, Prague Pride, tel.: 602 433 875

 

Nepodbízejte se diktátorům,

aneb Demokratovo desatero

Naše země si za poslední čtvrtstoletí získala uznání a dobrou pověst státu, který se zasazuje o dodržování lidských práv ve světě. Honosné oficiální návštěvy či bagatelizování represivní praxe autoritářů, kterých jsme v nedávné době u českých politiků svědky, nejenže je s touto tradicí v rozporu, ale někdy dokonce vede k přímé či nepřímé podpoře nedemokratických režimů. Proto Vás žádáme o dodržování následujících zásad:

1. Pokud jedete na oficiální státní návštěvu do země, kde hrozí za kritický postoj vězení, bití, nucené práce, ztráta majetku, pronásledování příbuzných, mučení nebo smrt, kde se systematicky falšují volby, kde jsou lidé ovládáni pomocí strachu, ohlupující propagandy a systému výhod pro privilegované, učiňte dodržování lidských práv jedním z témat cesty, nebagatelizujte situaci, nezastírejte pravý stav věcí.

2. Setkejte se s občanskou společností, s kritiky režimu, disidenty. Požádejte o návštěvu některého z politických vězňů. Obojí udělejte veřejně. Mluvte o tom.

3. Máte strach se s disidenty setkat veřejně? Otevřete téma porušování lidských práv na svých jednáních s oficiálními představiteli. Ptejte se na konkrétní případy politických vězňů.

4. Pamatujte, že veškerá vaše slova bude chtít zneužít místní propaganda. Každá vaše věta může být vytržena z kontextu. Mluvte tak, abyste nedělali represivním režimům reklamu.

5. Pokud je v programu cesty komunikace s médii, trvejte na tom, aby k vám měli přístup i nezávislí novináři a dostali prostor na dotazy. Vyhledejte je a podpořte tím, že s nimi budete mluvit.

6. Pokud nemůžete tyto zásady dodržet, zvažte, zda je opravdu správné na nejvyšší státní úrovni do takové země jezdit.

7. Nejezděte pozorovat volby jinak než s respektovanou mezinárodní organizací (např. OBSE), která má pro pozorování vypracovány mezinárodně uznávané standardy. Jinak se snadno stanete součástí legitimizační hry pro volby nespravedlivé.

8. Nezvěte k nám, do země s nedávnou zkušeností nesvobody, lidi, kteří utlačují svoje občany. Zvlášť jim neprokazujte pocty v podobě červených koberců, čestných stráží a dalších atributů státních návštěv.

9. Pokud sem takový představitel přesto přijíždí, uspořádejte s ním tiskovou konferenci a dejte českým a zahraničním novinářům prostor klást svobodně otázky.

10. Netvrďte, že přátelením se s diktátory a autokraty otevíráte trhy pro české firmy. Existuje pro to jen minimum důkazů. Dlouhodobě úspěšné a udržitelné podnikání musí stát na konkurenceschopnosti, nikoliv na jednorázových obchodech, které jsou uzavřeny výměnou za legitimizaci represivních režimů.

Jako zvolení představitelé demokratické země šiřte hodnoty, které definuje Všeobecná deklarace lidských práv a na kterých naše uspořádání v Evropě stojí. Hodnoty, které máme v Ústavě České Republiky. Základní svobody, lidská práva, solidaritu. Nezapomínejte, že diktátoři a autokrati, kteří v mnohém bohatnou a sílí, se aktivně snaží rozkolísat víru v demokratickou správu věcí veřejných i v našich zemích. Propagandou, korupcí, podporou politických extrémů. Jasně se hlásit k demokratickým hodnotám není jen morální postoj. Chceme-li demokracii udržet v naší části světa, jde o velmi strategický přístup, za který nesete odpovědnost i Vy.

V Praze, 31. srpna 2015

Agora Central Europe, Antikomplex - hnutí proti xenofobii, z.s., Archipelag, Barma Center Prague, Berkat, o.s., Centrum aplikované ekonomie, o.s., Centrum pro studium demokracie a kultury, Český helsinský výbor, Člověk v tísni, o.p.s., Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Europeum, Evropské hodnoty, Fairtrade Česko a Slovensko, Forum 2000, Glopolis, INEX - sdružení dobrovolných aktivit, Mezipatra, Nadace Open Society Fund Praha, Nadace Partnerstvi, NESEHNUTÍ, Občanské Bělorusko, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Oživení, Post Bellum, Potala, Prague Pride, PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Van Lang, Výbor pro vězněné spisovatele při Českém centru PEN klubu

Autor: AP