Nepořádek ve spisech způsobuje dlužníkům komplikace

Publikováno: 18. 6. 2019 Doba čtení: 5 minut
Nepořádek ve spisech způsobuje dlužníkům komplikace
© Pixabay.com

Obrátila se na nás paní Ludmila, abychom jí pomohli s komunikací s exekutorským úřadem. Neseděly jí částky, které po ní exekutor neustále vyžadoval, ale neodpovídala ani suma, která jí byla stržena nejdříve ze mzdy a posléze ze starobního důchodu. Klientka byla spoludlužnicí u půjčky, kterou si vzala její dcera ve Stavební spořitelně České spořitelny. Exekuční vymáhání dluhu měla na starosti zpočátku exekutorka Emilie Čenovská, po ukončení jejího působení spis převzala exekutorka Marcela Petrošová. 

Na spoušť, která zůstává po končících exekutorech, upozorňoval již v březnu 2017 článek v Lidových novinách. Zmiňoval například právě strakonickou exekutorku Emilii Čenovskou, která skončila v roce 2016, a obsazení jejího místa se nedařilo. Petr Kocián z Brna, který tehdy velkou část jejích spisů převzal, sdělil: „Strakonický úřad nebyl v dobrém stavu. Paní doktorka spisy vedla v papírové podobě, ležely neuspořádaně v krabicích na podlaze. Musíme je v podstatě rekonstruovat, což je velmi pracné.“ Nepořádek ve spisech však přetrvává a ani dnes není ojedinělou záležitostí, díky čemuž dochází k nesrovnalostem ve vymáhaných částkách.

Paní Ludmila byla vyzvána exekutorkou Petrošovou v únoru 2017 k zaplacení částky 344 000 Kč, v listopadu pak k úhradě 354 000 Kč. Součástí bylo sdělení, že srážkami z její mzdy bylo uhrazeno 241 000 Kč. „Tady nastává první nesrovnalost, protože i kdyby klientka na exekuci nezaplatila vůbec nic, tak dlužná částka včetně úroků by činila cca 433 000 Kč a ne celkem téměř 600 000 Kč,“ uvádí na pravou míru výši dluhu Andrea Vernerová, dluhová poradkyně organizace Člověk v tísni v Plzeňském kraji. Exekutorskému úřadu paní Ludmila společně s naší pracovnicí doložila veškeré sražené částky a poukázala na to, že uhradila cca o 30 000 Kč více, než se v dokumentu uvádí. Od ledna 2018 se tak celá věc začala prověřovat. Po urgenci přišel v březnu dopis s tím, že celá věc se stále prověřuje a že některé ze srážek exekutorka Čenovská v původním spise neevidovala. Částečné zastavení exekuce přišlo klientce v září 2018. Celá exekuce byla podle zjištění doplacena již přibližně v březnu 2018, klientce tedy bylo vráceno 11 000 Kč jako přeplatek ze srážek z důchodu. 

Požadovaly jsme ale detailní vyčíslení, protože navzdory tomu nám částky stále neseděly. Domnívaly jsme se, že klientka by měla dostat částku ještě o 8 000 Kč vyšší. Velkým překvapením bylo, když nám přišlo vyjádření, že si paní Čenovská vzala tyto peníze prokazatelně na svoji odměnu a exekutorka Petrošová tudíž toto vyplatit nemůže. Tuto částku se podařilo získat až díky tomu, že bylo zajištěno právní zastoupení klientky advokátem,“ vysvětluje Vernerová. Po roce a půl spolupráce má klientka klid a místo dluhu 600 000 Kč jí bylo vráceno 19 000 Kč.

S obdobnou situací jsme se setkali u brněnského exekutora Petra Kociána. Obrátila se na nás paní Alžběta s tím, že v lednu 2018 proběhla dražba nemovitosti, v rámci které věřitel i exekutor přihlásili částku v celkové výši 233 600 Kč. Dražba byla úspěšná, takže se podařilo zaplacení této částky v plné výši a k vyplacení věřitelů došlo následně v srpnu téhož roku. „Paní Alžbětě se ulevilo a doufala, že vše bude již v pořádku,“ nastiňuje Vernerová postoj klientky. V říjnu však obdržela příkaz k úhradě nákladů exekuce, na základě kterého od ní exekutor dále žádal zaplacení částky 3 110 Kč na náklady oprávněného za sepis návrhu na částečné zastavení exekuce. Po sepsání námitek vydal soud v lednu letošního roku usnesení o zrušení příkazu s dalším sdělením, že oprávněný eviduje nedoplatek pohledávky pouze ve výši 1 189 Kč. „S největší pravděpodobností se jednalo o úroky od doby přihlášení do dražby a vyplacení peněz,“ objasňuje Vernerová výši požadované částky, kterou se klientka chystala vzhledem k její nízké výši splatit. „To, co následovalo, způsobilo klientce opravdu velký šok. V dubnu jí bylo od exekutora doručeno usnesení a další exekuční příkaz na částku 272 000 Kč, které bylo vydáno v březnu letošního roku. Ihned jsme reagovaly podáním návrhu na částečné zastavení exekuce. Exekutorský úřad zcela evidentně vůbec neevidoval uhrazení platby z rozvrhového usnesení,“ popisuje další vývoj Vernerová. V květnu dorazilo usnesení o zrušení exekučních příkazů a vyčíslení dlužné částky. Paní Alžběta měla překvapivě uhradit již pouze částku 756 Kč. Další překvapení však na sebe nenechalo dlouho čekat. V červnu od soudu dorazilo usnesení o zastavení řízení s odůvodněním, že exekuce již jednou byla ze strany věřitele částečně zastavena, a to po vyplacení peněz z dražby. Dorazil také nový příkaz k úhradě nákladů exekuce za právnické služby poskytnuté věřiteli. Proti tomuto byly podány námitky a v současné době se čeká na rozhodnutí. Paní Alžběta tak ještě výsledný verdikt neví.

Obdobných příběhů se ovšem objevuje stále více. Dalším příkladem by mohly být nesrovnalosti ve spise u exekutorského úřadu v Přerově, který po Tomášovi Vránovi převzal před pár lety Lukáš Jícha. „Řešili jsme například po úspěšném zastavení exekuce vrácení zabavené televize. Když nakonec došlo na její vyzvednutí, ukázalo se, že se televize ztratila,“ uvádí další z kolegů případ z praxe. Nepořádek ve spisech dlužníkům způsobuje stále i v dnešní době nemalé komplikace. Bez aktivního přístupu dlužníků po nich exekutor může vymáhat částku vyšší, než k jaké je oprávněn. 

Dlužník by se neměl spolehnout na to, že částka uváděná exekutorským úřadem je správná. Je potřeba si hlídat zaplacené splátky a schovávat doklady a v případě pochybností začít s exekutorským úřadem komunikovat, ať už samostatně nebo ve spolupráci s někým z našich kolegů. Je nezbytné se připravit na to, že to může být i velmi zdlouhavé a psychicky náročné,“ uvádí Vernerová. 

Avšak i aktivní přístup může pro peněženku dlužníka znamenat nemalé výdaje. „Paní Ludmila za mnou za celou dobu spolupráce projezdila přibližně 300 km, poslala několik dopisů a telefonáty také nejsou zadarmo, to jsou všechno náklady, které jí ale nikdo nevrátí. Musela by se o ně soudit, což jsme společně vzhledem k časové a finanční náročnosti zamítly, “ uzavírá Vernerová. 

Autor: Tereza Králová

Související články