Nepřijetí novely zákona o spotřebitelském úvěru pošle desetitisíce lidí do exekuce. Postihne především živnostníky

Publikováno: 6. 4. 2020 Doba čtení: 4 minuty
Nepřijetí novely zákona o spotřebitelském úvěru pošle desetitisíce lidí do exekuce. Postihne především živnostníky
© Pixabay

Do Sněmovny míří vládní návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru, který reaguje na ekonomické dopady současné koronavirové krize. Přináší dvě zásadní pozitivní změny. Nově poskytuje ochranu také živnostníkům, kteří nejsou do současné podoby zákona zahrnuti. Zároveň navrhuje omezení smluvních úroků účtovaných po splatnosti, jejichž extrémní výše posílá při problémech se splácením do exekuce další a další lidí. Na solidní věřitele bude mít přijetí novely zanedbatelný dopad. 

Novela zákona o spotřebitelském úvěru si klade za cíl pomoci spotřebitelům a živnostníkům bezprostředně ohroženým pádem do dluhové pasti. Současné znění tohoto zákona ochranu dlužníků sice významně zlepšilo, zůstaly v něm ale nedořešeny dvě oblasti, které mohou mít v současné nepříznivé ekonomické situaci zničující dopad. Prvním problémem je, že se netýká fyzických osob – podnikatelů (tzv. OSVČ). Druhým je pak fakt, že současné znění neřeší omezení smluvních úroků účtovaných po splatnosti, jejichž extrémní výše je stále některými poskytovateli uplatňována.

Ochrana OSVČ

Fyzické osoby – podnikatelé jsou dnes z platnosti zákona č. 257/2016 vyňaty. V praxi je tak zcela běžné, že si věřitelé v úvěrových smlouvách s OSVČ sjednávají pro případ prodlení velmi tvrdé sankce. Zejména u nebankovních společností jsou běžné pokuty v řádu tisíců korun za každý den prodlení, což může být pro živnostníky likvidační. Nejde přitom o teoretickou obavu. Z průzkumu, který provedla v těchto dnech na 2 600 respondentech společnost IPAQ, vyplývá, že problém se splácením úvěru má v tuto chvíli již 28 % všech dotázaných živnostníků.

„Plně proto podporujeme záměr vlády, aby se sankce pro živnostníky omezily na přijatelnou úroveň, tedy na úroveň platnou v současnosti pro spotřebitele. V praxi to znamená, že věřitelé budou mít nárok nejvýše na 0,1 % denně z dlužné částky, nejvýše však na 50 % z vypůjčené částky. Na rozdíl od spotřebitelů není v zákoně limitována absolutní výše pokuty, což považujeme za akceptovatelné s ohledem na to, že podnikatelské půjčky mohou být významně vyšší než půjčky spotřebitelské,“ říká David Borges z organizace Člověk v tísni.

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel

Omezení úroků po splatnosti

Jak je zmíněno výše, spotřebitelům současná právní úprava poskytuje před neomezenými sankcemi ochranu. Nicméně oni nejsou v současnosti chráněny před nekontrolovatelným nárůstem příslušenství, které v případě problémů se splácením představují smluvní úroky. Zatímco v případě bankovních věřitelů a velkých nebankovních společností nepředstavují tyto úroky zásadní zátěž, u drahých nebankovních půjček je tomu jinak. Níže uvedený příklad ilustruje, že spotřebitel, který nezvládne v důsledku krize splácet padesátitisícový úvěr, může následně čelit nárůstu zadlužení téměř na dvojnásobek a vyloučit nelze ani více. „Upozorňujeme, že relativně velké půjčky se sazbou 120 % p. a. nejsou žádnou abstrakcí,“ říká David Borges, analytik Člověka v tísni, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje. Příkladem může být jedna z největších nebankovních společností Profi Credit:

V grafu výše je zobrazen i dopad vládou navrženého stropu smluvních úroků, který by byl aplikován při 90 dnech po splatnosti a odpovídal by výši repo sazby ČNB navýšené o osm procentních bodů.

Je zřejmé, že takto koncipovaný limit znamená pro spotřebitele zásadní pozitivní změnu, která může zabránit desítkám tisíc nových exekucí. Dopady na solidní věřitele poskytující úvěry za přijatelných úrokových sazeb budou však zanedbatelné, neboť všichni věřitelé budou mít i nadále nárok na:

  • smluvní pokutu limitovanou na 0,1 % denně (36,5 % p. a.)
  • zákonný úrok z prodlení (aktuálně 8,75 %)
  • smluvní úrok po splatnosti nově zastropovaný na 8.75 % (aktuální hodnota)

„I po schválení zastropování budou mít tedy věřitelé v součtu nárok na 54 % p. a., což považujeme za zcela dostatečné. Návrh proto vnímáme z hlediska vztahu věřitel – dlužník za více než vyvážený a jednoznačně ho podporujeme,“ dodává Borges.

Vliv úvěrového moratoria je omezený

Zejména ze strany věřitelských organizací se v posledních dnech objevila kritika předkládaného návrhu, která upozorňuje, že spotřebitelé i OSVČ budou dostatečně chráněni zákonem O některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 („úvěrové moratorium“). „Je pravdou, že tento zákon obsahuje v § 9 ustanovení vylučující uplatňování sankcí. Nicméně toto opatření má pouze dočasný charakter a po uplynutí tzv. přechodné doby (31. 10. 2020) se OSVČ znovu ocitnou bez jakékoliv ochrany. Co je ještě podstatnější, § 9 tohoto zákona se týká pouze sankcí a nevztahuje se na smluvní úroky počítané po splatnosti. Jinými slovy, po dobu platnosti zákona budou sice odloženy splátky úvěru, ale účtování smluvních úroků, které mohou dosáhnout stovek procent, nijak omezeno nebude a na dlužníky nakonec stejně dopadne,“ vysvětluje David Borges.

Kontakty:

Daniel Hůle, daniel.hule@clovekvtisni.cz, 774 510 398,

David Borges, david.borges@clovekvtisni.cz, 603 800 178

Autor: Člověk v tísni

Související články