Než začneme s multikulturní výchovou

Dana Moree & Varianty (kol.)

Ve vzdělávacím programu Varianty již od roku 2001 pracujeme především s pedagogy. Protože se domníváme, že informačních materiálů a návrhů aktivit je v současné době i v produkci programu Varianty poměrně dostatečný počet, rozhodli jsme se čtenářům prostřednictvím této publikace nabídnout jednu z cest, jak je možné přistupovat k výuce multikulturní výchovy a k realizaci aktivit s ní spojených. Tato publikace je inspirována zahraničními zdroji a zkušenostmi stejně tak jako mnohaletou praxí autorů textu při realizaci multikulturní výchovy.
Úvod příručky tvoří teoretické shrnutí základních směrů multikulturalismu a jejich vlivu na podobu multikulturní výchovy spojené s analýzou MKV jako průřezového tématu v rámcových vzdělávacích programech. Základem příručky je potom text věnující se praktickému začlenění témat multikulturní výchovy do výuky pedagogů.

Příručka Než začneme s multikulturní výchovou již bohužel není k dispozici v tištěné podobě. Na našich stránkách si ale můžete stáhnout její elektronickou verzi.    
Materiál byl hrazen z prostředků Evropské komise v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu a z prostředků MŠMT ČR.

Stáhnout