Nezletilé matky v Nepálu bojují proti škodlivým společenským normám

Publikováno: 13. 9. 2019 Doba čtení: 4 minuty
Nezletilé matky v Nepálu bojují proti škodlivým společenským normám
© Sajana Shrestha

Skupina žen oblečených v barevných šatech a s malými dětmi v náručí nebo v koších na zádech se sešla, aby se účastnila závěrečné slavnosti po skončení Workshopu pro posílení postavení žen. „Milé dámy, prosím, abyste se tu společně shromáždily. Program začne za několik minut,” ohlásila Punya Maya Gurung, členka Organizace dobrovolných zdravotnic. Zatímco se lidé z vesnice začali okolo zvědavě scházet, některých účastnic se zmocnila tréma při pomyšlení, že mají promluvit před davem lidí.

Mladé matky měly poprvé v životě promluvit na veřejnosti. Jejich úsměvy, energie, sebedůvěra a nadšení, které bylo vidět na jejich tvářích, ale dokazovaly, že workshop přinesl velmi pozitivní změny a ukázal ženám nový způsob, jak vnímat život

Posílení mentálního a emočního zdraví mladých matek

Účastnicemi workshopu byly dospívající matky ve věku 14–19 let. Zúčastnily se 24denního workshopu pořádaného v rámci projektu Hello Saathi, což je iniciativa, jejímž cílem je posílit mentální a emoční zdraví i postavení mladých žen na celém světě. Člověku v tísni se podařilo získat prostředky na projekt od Grand Challenges Explorations, iniciativy Nadace Billa a Melindy Gatesových. S podporou místního partnera Hamro Palo pak proběhl 24denní workshop zaměřený na posílení odolnosti mladistvých matek v Nepálu.

Cílem tohoto projektu bylo vyzkoušet dva nové způsoby pro posílení mentálního zdraví:

1. Novinka mHealth (mobile health) zaměřená na mentální zdraví a zdraví matky a dítěte.

2. Komplexní program pro řešení širokého spektra problémů souvisejících s genderovými normami a jejich negativními dopady na dospívající venkovské obyvatele. Náplní programu je také zdraví, bezpečí a posílení postavení mladých matek.

Audio hry a kvízy prostřednictvím mobilních telefonů

Program mHealth je tvořen z audio her (na způsob rozhlasových her) a kvízů, které přes mobilní telefony zpřístupňuje systém Interactive Voice Response (IVR). Na mHealth se podílely mladé ženy, které se snažily, aby obsah her byl vhodný kulturně a hodil se i pro věkovou skupinu jeho uživatelek. Program se snaží podporovat duševního zdraví – včetně preventivní péče a protistresových technik – a také propagovat vládní služby. Jako je například Program bezpečného mateřství (Safe Motherhood Program) nebo program dobrovolnic zlepšujících zdraví žen v komunitě.

Jedna z účastnic, Parbati Bisunkhe, všechny překvapila svým skrytým talentem. Složila píseň o tom, co všechno se naučila během workshopu. Její píseň pomohla vzdělat ostatní mladé matky a ženy v komunitě.

„Celý život jsem byla velmi plachá a váhala jsem, jestli mám své problémy sdílet s ostatními. Absolutně jsem netušila, na koho bych se měla obrátit pro pomoc a bála jsem se otevřít se. Tento program mi ale pomohl zbavit se nejistoty a váhavosti, a navíc se mi podařilo si díky němu vybudovat sebedůvěru. Jsem nadšená a dojatá, jaké pozitivní změny mi přinesl tento program do života,” říká Parbati. Právě ona také zdramatizovala text, jehož hlavním tématem je domácí násilí. Tomu totiž většina žen z komunity musí čelit. „S domácím násilím a genderovou diskriminací se ženy v naší komunitě setkávají. To je třeba změnit a násilí a diskriminaci vymýtit,” dodává.

Všechny účastnice se nyní aktivně zapojují do nejrůznějších aktivit, což dokazuje, že workshop přinesl mnoho pozitivních změn. Přítomnost členů rodin mladých účastnic program ještě zpříjemnila. Některé účastnice přivedly své manžely, další zas třeba příbuzné ze strany svých mužů. Některé ženy přivedly všechny příbuzné. „Setkání, kterého se účastnili členové rodin mladých maminek, bylo velmi důležité a prospěšné. Tito příbuzní si totiž uvědomili, jak moc je podpora rodiny pro posílení postavení mladých matek důležitá,” vysvětluje Yanchen Sherpa z Hamro Palo.

Lidé nás začali respektovat

Program pozitivně ovlivnil energii i atmosféru v rámci Organizace dobrovolných zdravotnic. Jedna z dobrovolnic, Punya Maya Gurung, řekla, že program, který se vysílal každé pondělí a čtvrtek přes mobilní telefony, pomohl lidem uvědomit si, že právě organizace hraje v rámci komunity velmi důležitou roli. „Dříve naši práci komunita nijak neoceňovala a neviděla v ní žádný velký význam. Tento program ovšem naši činnost zviditelnil a ukázal, jak je důležitá. Poté, co proběhl workshop a program přes telefon, lidé začali dobrovolníky ve zdravotnictví respektovat,” říká.

Členky Organizace dobrovolných zdravotnic prošly školením a dozvěděly se, jak poskytnout základní psychologickou péči a podporu. Dalším tématem školení bylo, jak vést interaktivní workshopy pro mladé ženy. Po absolvování školení vedly členky komunity workshopy pro mladistvé matky. Tato školení zahrnovala důležité oblasti zdraví (např. duševní i fyzické zdraví matky a dítěte, plánování rodičovství, menstruační hygiena), bezpečnosti (domácí násilí, sexuální obtěžování, užívání návykových látek), životních dovedností (řešení problémů, jednání s lidmi, budování sebedůvěry) a péče o sebe samu. Nejdůležitější však bylo, že se ženy také naučily mnohé o zdraví matek a dětí, o problémech souvisejících s genderovými normami a o tom, jaký mají tyto problémy dopad na zdraví, bezpečnost a postavení nezletilých matek z venkovského prostředí.

Sunita Shrestha, další účastnice workshopu, jej zakončila proslovem:

„Tento workshop nás naučil pochopit význam a cenu týmové práce. Mnoho lidí musí přiložit ruku k dílu, aby se dílo podařilo. Přátelé, rodina, sousedi i příbuzní - ti všichni by měli spojit své síly a táhnout za jeden provaz. Je třeba přivést do společnosti změny a to nejen fyzické, ale také mentální a společenské. Já o své duševní zdraví určitě pečovat budu a ostatním budu pomáhat, aby se jim dařilo žít zdravý život. ” 

Autor: Samita Kila, Project Officer, Člověk v tísni, Nepál

Související články