Nízkoprahový klub Nový svět leden/únor 2010

Publikováno: 23. 2. 2010 Doba čtení: 1 minuta
Nízkoprahový klub Nový svět leden/únor 2010
©

Do klubu dochází průměrně 25 až 30 dětí, s kterými v přímé práci pracují 3 zaměstnanci a 5 dobrovolníků, kteří vedou jednotlivé dílny ( kreslení, hry,..). Další aktivity si organizují za naší podpory děti samy (zpívání, kapela, tanec-hiphop, break). V lednu jsme využili příznivého počasí k sněhovým radovánkám – koulování, bobování, stavění sněhuláka.

Dále se některé děti naučily, že i pečení je radost a upekly jablíčkové pekáčky, na kterých si následně pochutnaly všechny děti z klubu. V rámci boření ustálených stereotypů pekli převážně chlapci a moc je to bavilo.


V únoru jsme ocenili 10 dětí, které jsou nejpilnější v dělání úkolů a doučování v klubu. Dárky pro ně nám věnovala náměstkyně primátora Bc. Zuzana Kailová.  Předání proběhlo v klubovně za přítomnosti ostatních dětí, které jsme motivovali k následování oceněných.
Také se uskutečnil výlet na zámeček Větruše s dobrovolníky, kde se dětem nejvíce líbil zrcadlový labyrint.

Chlapci z kapely zorganizovali diskotéku – koncert pro děti a mládež z lokality. Při akci se bavilo kolem 50 dětí. Pro kapelu to byla zároveň možnost prezentace toho, co se za rok během pravidelných zkoušek naučili.

Dalším plánovaným aktivitám učinila bohužel přítrž epidemie příušnic. V současné době je na dva týdny klub zavřený. Pracovníci navštěvují rodiny a motivují je k dodržování léčebného režimu, aby byly děti co nejdříve zdravé a mohly se těšit na aktivity pravidelné i další plánované akce např.: bongování, bubnování, žonglování, soutěže a výlety.

 

          

 

 

 

 

 

 

Autor: Alena Malátová, ředitelka Nízkoprahového klubu Nový svět