Nový školní rok v Kulturně komunitním centru Člověka v tísni je v plném proudu!

Publikováno: 11. 11. 2019 Doba čtení: 4 minuty
Nový školní rok v Kulturně komunitním centru Člověka v tísni je v plném proudu!
© Foto: Věra Cvoreňová

Dveře našeho smíchovského Kulturně komunitního centra v Lidické 8 se i v tomto školním roce otevřely pro zájemce o kroužky a volnočasové aktivity nejen z páté městské části. Kromě dopoledního předškolního klubu jsou od září opět k dispozici i odpolední kroužky zaměřené na žáky základních škol. A co přesně jsme pro místní děti připravili?

V pondělí (14:00 - 15:30) se věnujeme výuce jazyků, konkrétně angličtině. Náš nový kurz pro začátečnice a začátečníky děti seznamuje s tímto důležitým a potřebným jazykem, s kterým se určitě budou v budoucnu na různých místech setkávat.

V úterý (14:00 - 17:00) probíhá Klub Zastávka pro mladší děti (do 10 let). Nejprve se věnujeme individuálnímu i skupinovému doučování, a když máme hotovo s učením, navazujeme dalšími vzdělávacími či rukodělnými aktivitami, nebo vyrážíme ven na hřiště.

Ve středy (14:00 - 17:00) se koná Klub Zastávka pro starší děti (nad 10 let). Program je podobný jako pro mladší děti, snad jen s tím rozdílem, že se nám většinou daří docházet i na vzdálenější hřiště 

Čtvrtky (15:00 – 18:00) jsou věnované Klubu Objevitel, na který chodí svorně mladší i starší děti. Střídáme zde rukodělné dílny se společným objevováním kulturních, sportovních či jiných aktivit, které nám nabízí naše město Praha.

Naše kroužky i kluby jsou realizovány v projektu „Má komunita, mí lidé“ v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a mají momentálně naplněnou kapacitu. Ve stejném projektu jsme v loňském roce zapojili do aktivit našeho komunitního centra bezmála 40 dětí. S dětmi jsme se nejen učili, ale také vyráběli, chodili ven a objevovali krásy Prahy. Podívejte se na fotky!  

V rámci projektu „Má komunita, mí lidé“ jsme za první rok jeho konání podpořili předškolními kroužky „Domeček“ 8 dětí z azylového domu, 33 dětí jsme zapojili do individuálního doučování a 20 do doučování skupinového. Dalších 7 dětí využilo tzv. mentoring, službu, ve které propojujeme starší děti (mentees) s dobrovolníky, kteří fungují jako jejich mentoři a starší kamarádi. V rámci projektu proběhlo také 23 workshopů zaměřených na finanční gramotnost, dluhovou problematiku, bezpečnost na internetu či běžnou obezřetnost vůči nástrahám života. Na pražských základních a středních školách si tyto workshopy vyslechlo téměř 400 žáků a studentů.

Zajímá Vás, jak byly tyto aktivity hodnoceny?
Jak hodnotily děti aktivity v Kulturně komunitním centru?

Děti hodnotily klub Zastávka (doučování a společné aktivity) pozitivně. Žádné z nich nehodnotilo Klub Zastávka horší hodnotou než 2 a všechny se na něm cítily dobře. I pro Klub Objevitel jsou výsledky pozitivní. Ani zde žádné z dětí nehodnotilo Klub Objevitel horší hodnotou než 2 a téměř všechny děti se na něm cítily dobře. Dětem se nejvíce líbilo vyrábění a chození ven, ale věřte nebo ne, několik dětí hodnotilo nejlépe učení a čtení si!

Jak hodnotili rodiče spolupráci v rámci našeho předškolního klubu?

Všichni rodiče hodnotili velmi dobře (tedy nejvyšší hodnotou) spolupráci s klubem, přístup učitelek a přínosnost klubu. Zlepšení u svých dětí zpozorovali zejména u různých znalostí (rozeznávání zvířat, barev, psaní či zpěv) ale i v dalších dovednostech, vybíráme:

„Dcera se naučila být samostatná, umí poděkovat, poprosit...“

„Zlepšila se v mluvení.”

„...přestaly být ostýchavé a zlepšily se v komunikaci ve skupině.”

Jak hodnotily děti individuální a skupinové doučování ve školním roce 2018/2019?

Celkové výsledky jsou pozitivní. Žádné z dětí nehodnotilo doučování horší hodnotou než 3. Nejlépe byla hodnocena osoba doučujícího, pak zábavnost doučování a poté vliv doučování na pochopení probírané látky ve škole. Nejvíce děti uváděly, že jim doučování pomáhá v češtině (vyjmenovaná slova, y/i, čtení atd.)

I zapojení rodiče hodnotili individuální doučování velmi pozitivně. Až na jeden případ byla doučování udělena nejvyšší hodnota, tj. velmi dobře. Hodnocení koordinátora a dobrovolníka bylo taktéž velmi pozitivní. Pouze u užitečnosti uvedli dva rodiče, že nedokáží posoudit, zda dítěti doučování ve škole skutečně pomáhá.

Jak žáci základních a středních škol hodnotili workshopy ve školním roce 2018/2019?

Workshopy byly i letos hodnoceny pozitivně, tj. výrazně převažoval podíl pozitivních hodnocení. Děti workshopy bavily (celkový průměr byl 1,7 na škále 1 až 5, kde 1 je nejlepší a 5 nejhorší) a většinou jim na nich nic nevadilo. Nejvíce žáky bavila práce s videem a skupinová práce, obecně jim workshopy přišly zajímavé. Z workshopu si nejčastěji odnášejí to, že si v budoucnu chtějí dávat na probírané problémy pozor.

Jak byl hodnocen mentoring?

Výsledky jsou velmi pozitivní, žádný z respondentů neudělil negativní hodnocení. Mentoři i mentees hodnotí mentoring dobře a dále by ho doporučili. Hodnocení mentees bylo mírně pozitivnější než hodnocení mentorů. Ze slovních hodnocení vybíráme:

„Můj mentor mi pomohl chodit ven víc častěji a dokáže mi vždycky zlepšit náladu co mi také pomáhá s depresí.“

„...s mentorem je zábava a dobrej pokec a sranda a je to hustý :D“

“Naučila jsem se věřit v samu sebe, poznala jsem více kultury. Pomohl mi (pozn.míněno mentor) ve všem.“


Za evaluace prvního roku projektu "Má komunita, mí lidé" děkujeme Františce Rakušanové. Na jejich kompletní znění se můžete podívat po stažení z odkazů zde:
Autor: Mária Jakubovie

Související články