Ovlivní pandemie školní neúspěšnost nejmenších dětí, a jakou podporu dostávají ohrožené děti při přechodu z mateřské na základní školu?

Ovlivní pandemie školní neúspěšnost nejmenších dětí, a jakou podporu dostávají ohrožené děti při přechodu z mateřské na základní školu?

21. 9. 2021

Zveme vás na dnešní online panelovou diskusi Děti z kola ven!, která se bude věnovat podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem a sociálním znevýhodněním při přechodu z mateřské na základní školu v období koronavirové pandemie. Dopadům distančního vzdělávání na žáky základních a středních škol byla v předchozích měsících věnována poměrně velká pozornost, data o tom, jaký vliv měla pandemie na letošní první ročníky základních škol, ale chybí.

Někteří předškoláci v loňském školním roce prakticky nechodili do mateřské školy, zápisy do základních škol často proběhly online. Základní školy mají jen malou představu o potřebách přijatých dětí. Stoupne procento dodatečných odkladů nebo dětí propadajících již v první třídě? I o tom se bude diskutovat dnes na panelové diskusi Děti z kola ven!, která proběhne od 14.00 do 17:00 online na platformě ZOOM.

Kterých dětí se riziko dodatečného odkladu nebo opakování ročníku týká?

Někteří rodiče brzy uslyší větu: „Vaše dcera výuku nezvládá, v mateřské škole jí bude líp”, „Váš syn si bude muset zopakovat první třídu, aby se to pořádně naučil“, nebo „Neumí česky, v první třídě nemůže zůstat, požádejte o dodatečný odklad”. Každý rok tyto věty slyší až 1,5 % rodičů prvňáků. Nejčastěji v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Bude to letos jinak?

„Setkáváme se se situacemi, kdy jsou rodiče prvňáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka během podzimu pozváni do ředitelny a jsou v podstatě dotlačeni k podpisu dodatečného odkladu. Děti si pak s pláčem vyklízí skříňku a odnáší kufřík. Je to pro ně hodně zátěžová situace a rodiče často sami vůbec nerozumí tomu, co se děje, takže to dětem ani nemůžou pořádně vysvětlit,” říká Kristýna Titěrová z organizace META.

Zbavování děti či jejich podpora?

Takovou situaci právě prožívá matka, jejíž syn se musel kvůli nedostatečné znalosti češtiny během tohoto září vrátit zpátky do mateřské školy. „Dostali jsme všechny jeho věci a byli jsme v podstatě vyhození ze školy. Byl to hrozný pocit. Když jsem mu řekla, že už se do své třídy nevrátí, celou cestu domů brečel,” popisuje frustrující začátek školního roku matka dnes už bývalého prvňáčka. „Situace byla špatně zvládnutá a pro celou naši rodinu nesmírně stresující. Byla jsem zděšená neochotou školy poskytnout podporu česky nemluvícímu dítěti. Bylo to více o tom, „jak se zbavit” mého syna, než o tom, jak mu zajistit odpovídající podporu v jazyce a integraci," popisuje své zkušenosti.

Kolik takových dětí bude mít v první třídě potíže a nedostane ve škole adekvátní podporu, zatím nevíme. „Pozorujeme dodatečné odklady a opakování prvního ročníku díky práci v sociálně vyloučených lokalitách jako dlouhodobější trend, ale online zápisy a zavřené školky situaci ještě umocnily,” říká Alžběta Pospíšilová, metodička předškolní podpory, Člověk v tísni.

Podle dat MŠMT ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo mateřské školy 11864 dětí s cizí státní příslušností. Jde o počet dětí se statusem „cizince“, není ovšem známo, kolik je v mateřských školách reálně dětí s odlišným mateřským jazykem, nebo sociálním znevýhodněním. Jakou podporu všechny tyto děti dostávají během předškolního vzdělávání a při přechodu na základní školu? Jak ovlivnilo situaci těchto dětí uzavření škol během koronavirové pandemie?

Na tyto a další otázky budou odpovídat:

  • Alžběta Pospíšilová, metodička předškolní podpory, Člověk v tísni
  • Jan Heinrich, vedoucí sociálních služeb, META
  • Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT
  • Kristýna Chmelíková, odborná pracovnice pro MŠ
  • Petra Plachá, speciální pedagožka a logopedka
  • Pavla Tomášová, ředitelka ZŠ a MŠ v Litvínově
  • Pavla Benešová, ředitelka MŠ Čtyřlístek, Praha 13

Diskusi moderuje: Kristýna Titěrová, META

Kdy: 21. září 2021 od 14:00 do 17:00

Kde: online, platforma ZOOM

Jak: K online debatě se připojte zde: https://us06web.zoom.us/j/86453404526.

Diskusi pořádá společně organizace META a Člověk v tísni.

Kontakt:

Kristýna Titěrová,
programová ředitelka, META, tel: +420777952109, titerova@meta-ops.cz

Alžběta Pospíšilová,
metodička předškolní podpory, Člověk v tísni, tel: +420777782080, alzbeta.pospisilova@clovekvtisni.cz,

Užitečné odkazy:

• Tematická zpráva ČŠI o vzdělávání dětí s OMJ ZDE.

• Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu (ČŠI) ZDE.

• Statistická ročenka MŠMT ZDE.

Autor: ČvT a META