Pan Jiří dlužil 4 miliony, pomohlo Milostivé léto a naše sbírka

Publikováno: 5. 12. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Pan Jiří dlužil 4 miliony, pomohlo Milostivé léto a naše sbírka
© archiv pracoviště

Tento příběh upoutal pozornost všech mých kolegů i médií. Ale od začátku. Navštívil mě pan Jiří na našem pracovišti v Chomutově s tím, že by potřeboval pomoci se svými i manželčinými dluhy. Věděl, že má dluh na nájmu u Chomutovské bytové společnosti a zajímalo ho, zda by mohl využít akce Milostivé léto II...

Působil dost nervózně a nesměle, styděl se, celý život pracoval. Bohužel ve firmě, kde působil mnoho let, dostali všichni řidiči nad 50 let hromadnou výpověď. Pak se přidaly zdravotní problémy a byl z něj invalidní důchodce. Jak jsem slyšela Chomutovská bytová, tušila jsem velké úroky ve výši i milionů a nespletla jsem se. Navrhla jsem klientovi, že je s manželkou navrhnu na dar ze sbírky na Milostivé léto, aby jim dluhy ze sbírky zaplatili. Prolustrovala jsem oba manželé a zjistila, že mají dvě společné exekuce a paní Jana sama na sebe také dvě exekuce. Nutno říci, že manželé jsou již ve starobním důchodu, paní Jana se celý život stará o dceru Evu, která je od narození těžce zdravotně postižená a neslyšící. Sepsala jsem pro exekutory žádosti o součinnost a manželé je zaslaly na exekutorské úřady. 

Celkový dluh byl dvacetkrát vyšší než původní dlužná částka

Čekali jsme na odpovědi od čtyř exekutorů. Nevěděli jsme kdo je věřitel, manželé žádné exekuční spisy neměli. Postupně mi pan Jiří nosil odpovědi s exekučními spisy, až na jednoho exekutora, který neodpovídal, tuto exekuci měli manželé společně. Po zkušenostech z minulého kola Milostivého léta jsem věděla, že u tohoto exekutora byly většinou exekuce vedené u Chomutovské bytové společnosti. Čas utíkal, měsíc jsme čekali a já začala být nervózní, abych stihla vyplnit údaje pro nominaci na dar. Proto jsem oslovila exekutora mailem, svým jménem s dotazem a prosbou, zda by poslal exekuční spisy na mou mailovou adresu. Po zaslání plné moci, nám exekutor poslal exekuční spis, na který jsem netrpělivě čekala. Šok přišel, když jsem exekuční spis otevřela. Jistina činila cca 192 000 a úroky s náklady exekutora (které jsou ve výši 623 tisíc Kč) byly celkem cca 4 128 000 Kč. Takto nastavené nájemní smlouvy byly v letech 2012 a pokud občané Chomutova dluží na nájemném, nemají šanci dluh zaplatit. Pan Jiří z dluhu zaplatil cca 386 000 Kč, tudíž jistinu na nájemném zaplatil prakticky dvakrát. Když se pan Jiří dozvěděl výši dluhu byl zcela rezignovaný, styděl se a nechtěl pokračovat v naší spolupráci. 

Všichni byli dojatí

Povedlo se mi ho ale přesvědčit, že za pokus o nominaci na dar nic nedáme. Vyplnila jsem údaje o všech exekucích a zaslala mé koordinátorce. K tomuto jsem připojila i kazuistiku, ve které jsem popsala celý příběh manželů, aby měla hodnotící komise mimo údajů číselných i přehled o situaci dlužníka. Také jsem sepsala žádost o vyčíslení v Milostivém létě, které jsme zaslali exekutorům. Posledního října mi přišel mail s oznámením: V případě Vašich klientů jsme se rozhodli pro poskytnutí daru ze sbírky. Měla jsem velkou radost, poněvadž takto odpadlo téměř 4 miliony Kč na úrocích a nákladech exekutorů. Tento dluh by nikdy nesplatili. Radostnou novinu jsem hned volala panu Jiřímu, nevěřil, byl dojatý. Zbývalo už jen podepsat darovací smlouvu. Přišla celá rodina i s dcerou Evou, paní Jana plakala a pan Jiří byl také dojatý. Děkovali mně, že jsem je přesvědčila, aby se zapojili do nominace na dar. Tady příběh končí, dopadlo to jako v pohádce s dobrým koncem.

Kontakt:


Autor: Radka Laurová, dluhová poradkyně

Související články