Pastevecké rodiny v Mongolsku se zotavují z šestiměsíční zimy

Publikováno: 25. 5. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Pastevecké rodiny v Mongolsku se zotavují z šestiměsíční zimy
© Tatiana Gavyuk

Balima a Daramjava Sukhtsedenovi jsou jednou z chudých rodin, které se živí pastevectvím v okrese Bayan-Uul na východě Mongolska. S pouhými 60 kusy dobytka není pro manžele rozhodně jednoduché zabezpečit jejich sedmičlennou rodinu, včetně neposedných dvojčat – tříletých chlapců Uguudei a Tsagaadai. Balima a Daramjava spoléhají pouze na příjmy z prodeje dobytka a mléčných výrobků, a velmi nízké měsíční příspěvky na děti.

Místní tým Člověka v tísni (ČvT) s panem Sukhtsedenem mluvil poprvé v březnu letošního roku při předávce 11 pytlů krmiva pro dobytek v nejkritičtějším období dzudu. Sdělil nám, že rodina urgentně potřebují krmivo a peníze na základní potřeby. Sukhtsedenovi, podobně jako většina pasteveckých rodin v Mongolsku, totiž získávají peníze pouze sezónně, a to na podzim z prodeje dobytka či v létě z prodeje mléčných výrobků. Letos situaci výrazně ztěžuje dzud, který ohrožuje Daramjavovo již velmi malé stádo a zabezpečení rodiny je mnohem složitější kvůli větším výdajům než v běžném roce. Přestože rodina šetří, kde se dá: na novém oblečení, domácích potřebách či výdajích na oslavy mongolského nového roku, který je ekvivalentem českých Vánoc, pan Sukhtseden vyjádřil obavu nad ztrátou živobytí, která by ho donutila pracovat za nízkou mzdu u bohatších pastevců.

Rodina vydělává přibližně 30 000 Kč ročně. Výdaje na potraviny, oblečení, domácí potřeby či léky v jednom zimním měsíci ale během dzudu mohou dosáhnout až k 6 000 Kč a výdaje na péči o dobytek a dopravu mohou zvýšit měsíční výdaje o další 4 000 Kč. Sukhtsedenovi tak žijí v neustálém cyklu dluhů, což bohužel není v Mongolsku nic výjimečného, jedná se spíše o běžnou situaci chudých rodin.

Díky darovanému krmivu Sukhtsedenovi přišli pouze o minimální počet dobytka a podařilo se jim zachránit většinu stáda, včetně březích samic, kterým se v dubnu narodilo 15 telat. Záchrana a rozrůstání stáda je tak jedinou cestou ze začarovaného kruhu dluhů a nedostatečného příjmu za vidinou lepšího života. V mongolském kontextu je totiž za minimální množství dobytka pro důstojný rodinný život považováno alespoň 200 kusů.

ČvT také navíc podpořil rodinu finančním příspěvkem, díky kterému mohla Balima nakoupit další zásoby jídla a léků a pokrýt část školních výdajů svých tří nejstarších dětí. Sukhtsedenovi také byli díky tomuto příspěvku schopni splatit část svého dluhu, což zlepšilo jejich tísnivou rodinnou finanční situaci.

Balima Sukhtseden nám v květnu sdělila, že díky podpoře ČvT byla schopná zabezpečit nejnutnější potřeby své rodiny a společně s manželem se dokázali postarat i o dobytek. Díky vysoké kvalitě multivitaminovému doplňku se také dobytku zvýšila produkce mléka, díky čemuž jsou čerstvě narozená telata každým dnem silnější a v budoucnu tak zásadně přispějí k blahobytu rodiny. Pro rodinu je zvýšení příjmu zásadní, a to nejen proto, že dvojčata Uguudei a Tsagadei brzy začnou chodit do první třídy.

Kromě pomoci této rodině ČvT pomohl překlenout nejtvrdší období zimy i dalším 614 nejchudším rodinám a zamezit opakování dramatické situace dzudu v zimě 2009/2010, kdy 44 000 rodin ztratilo veškeré zdroje obživy a ocitlo se na pokraji chudoby. ČvT děkuje MZV ČR a Klubu přátel za finanční podporu, díky které mohl letos pastevcům pomáhat. V současné době se pastevecké rodiny zotavují z více než 6 měsíců dlouhé zimy a s notnou dávkou optimismu doufají, že příští rok přinese příznivější počasí a růst stád, což rodinám během krátkého léta umožní rozsáhlejší přípravy na nadcházející zimu. 

Autor: Zuzana Filipová

Související články