Mongolsko: Humanitární pomoc a obnova

Mongolsko: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: Člověk v tísni

Ačkoli je Mongolsko často řazeno mezi země s nízkým rizikem katastrof, snažíme se udržovat vysokou úroveň připravenosti na mimořádné události. Například v posledních pěti letech se Mongolsko potýkalo s rostoucími humanitárními krizemi – smrtícími bouřemi, záplavami, dzudem, znečištěným životním prostředí, stále častějšími zemětřeseními a pandemií COVID-19.

Naším cílem je společně s našimi partnery poskytovat základní, relevantní, včasnou a kvalitní humanitární pomoc, která zachrání životy, zmírní utrpení a zachová důstojnost postiženého obyvatelstva, a následně pomoc při obnově a budování odolnosti. Naše humanitární pomoc je založena na základních principech lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti. Forma naší pomoci je kontextová, vychází z potřeb a zaměřuje se zejména na Mongolsko, kde můžeme prokázat její přidanou hodnotu ve všech třech oblastech – připravenosti na mimořádné události, reakci na ně a obnově.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

Na základě vyhodnocení potřeb pasteveckých rodin zasažených dzudem v letech 2016 a 2017 jsme v koordinaci s mezinárodními organizacemi včetně OSN identifikovali dvě základní potřeby zasažených domácností. Za prvé přístup k základním potřebám denní spotřeby, jako jsou potraviny, zimní oblečení, léky, topné materiály či finanční prostředky za účelem nákupu telefonního kreditu či zajištění dopravy do okresních center. Za druhé přístup ke krmivu pro dobytek, který je jejich jediným zdrojem obživy. V případě jeho ztráty či dramatického snížení počtu stáda následkem dzudu se daná domácnost ocitne zcela bez zdroje obživy nezbytného k jejich přežití a bude se muset uchýlit k negativním strategiím přežití, jako je snižování počtu jídel denně, zadlužení, nájemná práce u bohatších pastevců poskytující pouze minimální prostředky k přežití rodiny, odebírání dětí ze škol, migrace do měst apod.
Pomoc rodinám pastevců zasažených suchy a tuhou zimou

Pomoc rodinám pastevců zasažených suchy a tuhou zimou

Venkovské obyvatelstvo ve východním Mongolsku povětšinou spoléhá na pastevectví jako jediný zdroj své obživy. Rozsáhlá sucha a následné stepní požáry v létě 2015 tedy mnoha rodinám způsobily značné škody. Tuhá zima (označovaná slovem dzud) s velice nízkými teplotami a bohatou sněhovou nadílkou, zpod které zvířata jen obtížně vyhrabávají potravu, tak byla pro místní další ránou. Nedostatek krmiva pro dobytek v kombinaci s nízkými výkupními cenami masa a ztíženou dopravní dostupností na trhy vedla k nedostačujícím příjmům domácností a jejich vysoké zadluženosti.

Člověk v tísni ve spolupráci s Charitou ČR, mongolskou National Emergency Management Agency a mongolským Červeným křížem tak od února do června 2016 do postižených oblastí Dornod, Sukhbaatar, Khentii a Dornogobi distribuoval potravinovou a peněžní pomoc pro tři tisíce postižených domácností. Projekt byl financován Evropskou komisí.

ČvT dále pracuje s rodinami pastevců na zvyšování odolnosti proti podobným budoucím dzudům. Ve spolupráci s italskou neziskovou organizací ASIA Onlus a podporou Valdenské evangelické církve také podporuje vzájemnou solidaritu mezi zámožnějšími a zranitelnými rodinami pastevců.

Jak dále pomáháme

Novinky