Podněstří: Diskuse jako zločin?

Publikováno: 3. 1. 2019 Doba čtení: 3 minuty
Podněstří: Diskuse jako zločin?
© Apriori

Informačnímu a právnímu centru Apriori v Podněstří hrozí postih za politickou činnost. Čím přesně se provinili ale dosud nikdo nevysvětlil. 

Informační a právní centrum Apriori v Tiraspolu je místem, kde je už deset let zdarma poskytováno právní poradenství a informace jednotlivcům, zájmovým skupinám a dalším organizacím. Přidružený nezávislý Občanský klub #19 pravidelně pořádá kulturní akce, koncerty, divadelní představení, projekce filmů a dokumentů, výstavy a debaty. Postupně se z něj díky usilovné práci několika aktivních lidí podařilo vybudovat místo setkávání mladých Podněsterců, místo svobodné diskuse o všem bez předsudků či diskriminace.

Člověk v tísni pomáhal v Tiraspolu zakládat Klub #19 a s centrem Apriori dlouhodobě spolupracuje. O to větší znepokojení vyvolává poslední vývoj v Podněstří, kde byl nejprve na jaře 2018 přijat nový, vágně a nepřesně formulovaný zákon o neziskových organizacích, a kde nyní v důsledku tohoto zákona může centru Apriori hrozit přerušení činnosti.

Podle zákona o neziskových organizacích, který vstoupil v platnost v květnu 2018, hrozí zrušení neziskových organizací, které se věnují politické činnosti a přijímají finanční dary ze zahraničí. Zákon nevymezuje přesně hranice politické činnosti a zůstává proto nejasné a ponechané na libovůli autorit, čím konkrétně jej organizace mohou porušit. V případě Apriori vadily úřadům dvě konkrétní aktivity: výstava v rámci Týdne svobody slova o nezávislých médiích a novinářích v Podněstří, a debata o povaze podněstřeského volebního systému.

Apriori nejprve koncem loňského roku přišel požadavek od podněsterské prokuratury na dodání veškeré dokumentace o činnosti a dokladů financování za roky 2018 a 2017. “Během několika dní jsme jim všechny tyto podklady dodali,” uvádí Jevgenij Dunaev z Centra Apriori, a pokračuje: “dodatečně si vyžádali také dokumentaci za rok 2016. Dodali jsme i tu. Po několika dnech čekání nám pak 18. prosince přišel verdikt: v důsledku prověrky, která probíhala v listopadu a prosinci 2018, zjistila prokuratura, že centrum Apriori porušuje zákon o neziskových organizacích, který neziskovým organizacím zakazuje jakoukoliv politickou činnost za zahraniční peníze.”

Podle dokumentu musí Apriori “okamžitě odstranit porušení zákona” - není již ale uvedeno jak. Pokud tak neučiní, může být ze zákona přerušena jejich činnost. Jevgenij Dunaev upřesnil, že prokuratura v dokumentu uznává, že poslední zahraniční financování obdrželo centrum Apriori v roce 2017, tedy více než rok před přijetím zákona.

Tento cílený útok na vzdělávací a kulturní činnost centra Apriori je prvním projevem obávaného systematického narušování činnosti neziskových organizací a omezování občanské společnosti v Podněstří na základě zákona o neziskových organizacích. Kritizoval jej mimo jiné zvláštní zpravodaj OSN pro situaci obhájců lidských práv Michel Frost. “Práce nevládních organizací zahrnuje ochranu práv a advokační činnost, což může být chápáno jako politická aktivita. Ale jak potom chránit práva Romů nebo práva žen? To je nemožné,” uvedl.

Člověk v tísni vyjadřuje svou plnou podporu Informačnímu a právnímu centru Apriori a všem lidem, kteří přispívají k jeho činnosti a pomáhají tak vybudovat ostrůvek svobody a kreativity v mezinárodně neuznaném regionu Moldavska. Jsme přesvědčeni, že diskuse není zločin. Svoboda myšlení, přesvědčení a projevu patří k základním lidským právům a její omezování a dokonce trestání zákonem je nepřijatelné.

Vyzýváme tímto de-facto autority Podněsterské Moldavské republiky, aby v souladu s normami a duchem mezinárodního práva chránily základní lidská práva a svobody namísto toho, aby proti nim aktivně vystupovaly. 

Autor: ČvT

Související články