Podpora bydlení držitelů mezinárodní ochrany v České a Slovenské republice

Ondřej Novotný, Eva Kaličínská, Jarmila Karak Vargová

V Česku žije zhruba 2000 uprchlíků, kteří tu získali mezinárodní ochranu, na Slovensku jen asi 400. Obě země disponují nástroji, kterými jim pomáhají zajistit bydlení, v Česku je ale tento systém rozvinutější. Integrační politiky v obou státech nicméně stále trpí řadou nedostatků. Situace uprchlíků rovněž odráží systémové problémy podpory bydlení v obou státech. Tyto i další poznatky přináší srovnávací zpráva, kterou vydal v rámci projektu V4/NIEM Člověk v tísni společně se slovenskou nevládní organizací Marginal.
 

Stáhnout