Podpora lidských práv na Ukrajině po zahájení ruské agrese

Publikováno: 3. 6. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Izium, Kharkiv oblast. Emergency assistance right after de-occupation.
© Foto: Alyona Budagovska

Od 24. února plní Ukrajina přední stránky světového tisku. Ruská agrese převrátila život v zemi vzhůru nohama, a radikálně se změnily i naše aktivity na podporu lidských práv. Již nemůžeme plánovat v horizontu měsíců a let, ale jsme nuceni reagovat ze dne na den a pomoc směřovat tam, kde je nejvíc potřeba. Okamžitě jsme proto například začali podporovat vybraná média a organizace, které mapují válečné zločiny a poskytují psychologickou pomoc a zázemí, a přemísťovat do bezpečí  aktivisty a jejich rodinné členy.

Podpora médií na Ukrajině

Ihned po začátku agrese jsme začali finančně podporovat 10 ukrajinských médií. Příjmy z reklamy po ruském útoku klesly ze dne na den v podstatě na nulu, takže cílem bylo v první řadě zajistit platy jejich redaktorům, aby mohli dál vykonávat svou práci. Konkrétně spolufinancujeme dvě zpravodajská média Zaborona.com a Babel, a dále jeden watchdogový web, Detektor media.

Kromě toho pomáháme držet při životě i několik menších regionálních médií, která nikdy předtím nespolupracovala s dárci a přežívala pouze díky podpoře místních správních úřadů a příjmům z inzerce. Tato regionální média poskytují velmi důležité praktické informace prostřednictvím různých formátů, včetně tištěného, což je velmi důležité zejména pro starší lidi bez internetu.

Dokumentace válečných zločinů

Silnou podporu jsme poskytli několika organizacím různého zaměření. Mezi ně patří zejména organizace mapující dopad agrese na obyvatelstvo.

Konkrétně se jedná o Koalici 5 AM, což je nově ustavené konsorcium několika lidskoprávně zaměřených organizací. Koalice vznikla za účelem ochrany obětí ruské ozbrojené agrese a dokumentace zločinů spáchané armádou Ruské federace s cílem postavit před soud přímé pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Dalšími příjemci jsou Ukrajinská Helsinská unie pro lidská práva (UHU), Charkovská skupina na ochranu lidských práv a Síť právního rozvoje (LDN), které monitorují válečné zločiny, porušování humanitárních práv, obecné porušování lidských práv, porušování lidských práv se zvláštním důrazem o zranitelných skupinách (děti, senioři, menšiny, ženy atd.). Tyto organizace vytvářejí odborně zdokumentovaný materiál pro národní i mezinárodní instituce a zároveň poskytují obětem právní a psychologickou podporu.

Podpořili jsme i vytvoření dvou nových center ve Lvově a Ternopilu s cílem poskytnout zázemí pro vnitřně přesídlené aktivisty a novináře, aby mohli pokračovat ve své práci. Součástí projektů jsou také subgrantové a stipendijní programy, které poskytnou organizacím občanské společnosti příležitost realizovat vlastní projekt nebo se zapojit do již zavedené iniciativy pro pomoc v humanitární krizi. V neposlední řadě podporujeme dvě organizace zaměřené na rekvalifikaci psychologů, které potřebným zdarma poskytují psychologickou podporu, a další dvě uskupení na podporu potřebných z řad LGBTQ+ komunity.

Relokace desítek aktivistů do bezpečí

Na přelomu února a března jsme rovněž z okolí Kyjeva, který byl denně ostřelován, urychleně přemístili do bezpečných států několik desítek zahraničních aktivistů, kteří utekli na Ukrajinu před útlakem ve vlastní zemi. V případě zajetí okupačními vojsky by jim hrozilo velmi špatné zacházení ze strany ruské tajné služby.  

Autor: Ondřej Lukáš, Mediální koordinátor ČvT

Související články